Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/05/06

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ 0083) "Svět filatelie"

Dnes - v neděli 6. května 2018 - je vydávána další emise "vlastních" známek České republiky, a to pod názvem "Svět filatelie". Katalogové označení emise je VZ 0083, tiskový list obsahuje celkem dvacet pět kulatách poštovních známek různých motivů nominální hodnoty "A" (tj. tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů, tj. v den vydání ekvivalent 19,00 CZK).


Celkový náklad je 1.000 kusů tiskových listů (TL), část nákladu (400 kusů) byla opatřena otiskem razítka prvního dne vydání.

25.06.2018 - doplňující informace:
Tuto emisi "vlastních" známek, včetně doplňkového sortimentu (ZS, FDC a CM) lze zakoupit na odkaze zde.

2018/05/02

ČESKO - Nesprávné informace na blogu "EXPO-NET.BLOGSPOT.CZ"

Dne 1. května 2018 se na filatelistickém informačním blogu "expo-net.blogspot.cz" objevila pod názvem "Nové vlastní známky - VZ TL 0083, vlastní známky číslo 0776-0800: Svět filatelie" informace o námi vydávané emisi vlastních známek "SVĚT FILATELIE".

2018-05-01 Expo-net - PrtSc - 17.50 hodin

Jsme rádi, že tento blog informuje o našich aktivitách ve prospěch propagace sbírání známek a filatelie, ale tentokrát došlo k chybnému zveřejnění několika zásadních informací, což se běžně u tohoto - dobře informovaného - blogu nestává.

1. Datum vydání
Datum vydání této emise je v souladu se závaznou objednávkou akceptovanou s.p. Česká pošta výroční den vydání první poštovní známky světa, tedy neděle 6. května 2018.

2. Předání známek objednavateli
K předání vytištěných poštovních známek skutečně došlo v pátek 27. dubna 2018. Potud je informace správná, avšak jsou-li známy autorovi článku interní informace státního podniku Česká pošta, je třeba doříct i "b". Tedy, že součástí byl (kromě předávacího protokolu) i parafovaný závazek, že známky emise "SVĚT FILATELIE" nebudou uvolněny do distribuce zájemcům před dnem vydání, tj. 6.5.2018. Jedná se o standardní postup, který znají stovky odběratelů nových poštovních známek státního podniku. Nejedná se tak o žádnou "šokující" informaci.

3. Náklad vlastních známek
Náklad vlastních známek je 1.000 kusů tiskových listů, tedy nikoliv udávaných 600 kusů.

4. Známky jsou v prodeji
S ohledem na příslušné dohody se státním podnikem Česká pošta budou známky poprvé představeny v den vydání, tj. v neděli 6. května 2018. Tedy zatím - až do emisního dne - je není možné fyzicky získat.

Závěrem můžeme pouze konstatovat, že takto zveřejněná informace plná nesprávných údajů může náš Spolek - zejména v očích filatelistické veřejnosti - výrazně poškodit. Pokud například pro sběratele a zájemce o filatelii nabízíme například odeslání doporučeného dopisu s příležitostnou R-nálepkou a razítkem prvního dne vydání, mohou být po shlédnutí článku na "Exponetu" na oprávněných pochybách. Který je tedy první den vydání - 27. duben či 6. květen? A budou tyto nabízené dopisy opravdu dopisy I. dne vydání?

2018-05-01 KF0015 - PrtSc - 23.45 hodin

Vzhledem k tomu, že údaje z článku na "Exponetu" přebírají i jiné filatelistické stránky, mrzí nás celá situace o to víc. Věříme, že chyby v článku budou jeho provozovatelem brzy uvedeny na správnou míru.   

Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA