Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/05/27

ČESKO - Nové Pamětní listy České pošty

V pátek 17. května 2013 byl vydán v pořadí již třicátý třetí Pamětní list oddělení Známkové tvorby státního podniku Česká pošta. Jeho námětem je "50 let Vodního díla Fláje".


Celkem bylo vydáno 2.100 kusů těchto listů (číslované od 0072801 do 0074900), prodejní cena ke dni vydání byla 30,00 CZK, katalogové označení PLZ 0033


Další pamětní list (34.) pod názvem "50. výročí založení Mercedes-Benz klubu" byl vydán v sobotu 25. května 2013 (v prodeji je až od dnešního dne - pondělí 27.). Celkem bylo vydáno 2.400 kusů pamětních listů (číslované od 0074901 do 0077300), prodejní cena ke dni vydání je 30,00 CZK, katalogové označení PLZ 0034.


Určitou zajímavostí - stejnou jako u vůbec prvního Pamětního listu oddělení Známkové tvorby bydaného dne 1. března 2011 - je, že v obrazové části není vylepena poštovní známka, pouze je zde vytištěn nepřijatý motiv na obrazovou část obálky prvního dne vydání (FDC) od mistra Václava Zapadlíka. Který je v pravé spodní části doplněn otiskem příležitostného poštovního razítka (v modré barvě!) používaného k 50. výročí Klubu v sobotu 25. května 2013 na hlavní poště "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici. Jeho autorem je pan Miloslav Bláha.

Některé z nově vydaných i starších Pamětních listů vydávaných oddělením Známková tvorba státního podniku Česká pošta si můžete právě teď zakoupit v E-shopu NEWSPHILA  na tomto odkazu zde

Žádné komentáře:

Okomentovat