Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/11/25

ČESKO - První vydání "vlastních známek" v provedení známkového sešitku

V pátek - 22. listopadu 2013 - byl vydán první známkový sešitek "vlastních známek" státního podniku Česká pošta. Jeho tématem je "175. výročí železniční dopravy na území České republiky (1839-2014)", zadavatelem je státní organizace SŽDC - Správa železniční dopravní cesty.   


Známkový sešitek obsahuje celkem osm známek nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů, v den vydání ekvivalent 13,00 CZK), různých námětů. Celková nominální hodnota známkového sešitku je 104,00 CZK.


Dle údajů státního podniku Česká pošta je známkový sešitek veden jako 19. tiskový list (TL) vlastních známek, tedy známkové sešitky nebudou mít vlastní číslování. Vlastní známky jsou v pořadí číslovány jako VZ 0127 - VZ 0134.


První známka (katalogové označení VZ 0127, náklad: 1.900 kusů) zobrazuje pražský Negrelliho viadukt s parní lokomotivou kolem roku 1850.


Druhá známka (katalogové označení VZ 0128, náklad: 1.900 kusů) zobrazuje ze stejné doby (roku 1850) košové návěstidlo u blíže nespecifikované trati. 
První a druhá poštovní známka mají stejný ozdobný rámeček a stejné provedení kresby.Třetí známka (katalogové označení VZ 0129, náklad: 1.900 kusů) zobrazuje kresbu Střelenského tunelu s lokomotivou (rok 1936). 


Čtvrtá známka (katalogové označení VZ 0130, náklad: 1.900 kusů) zobrazuje mechanická návěstidla (rok 1936).
Třetí a čtvrtá poštovní známka mají stejný modrý rámeček a stejné provedení kresby.


Pátá známka (katalogové označení VZ 0131, náklad: 1.900 kusů) zobrazuje železobetonový most s vlakem taženým elektrickou lokomotivou v Dolních Loučkách (rok 1960). U této známky kresba ve spodní části přesahuje rozměr známky (jde přes zoubkování).


Šestá známka (katalogové označení VZ 0132, náklad: 1.900 kusů) zobrazuje světelná návěstidla a elektrické vedení na blíže nespecifikované trati (rok 1960).
Pátá a šestá poštovní známka mají stejný červený rámeček a stejné provedení kresby.


Sedmá známka (katalogové označení VZ 0133, náklad: 1.900 kusů) zobrazuje tzv. "Nové spojení" pražského hlavního nádraží s nově raženými tunely pod vrchem Vítkovem (rok 2010).


Osmá známka (katalogové označení VZ 0134, náklad: 1.900 kusů) zobrazuje stožár železničního zabezpečení GSM-R, v pozadí s vlakovou soupravou typu Pendolino, na blíže nespecifikované trati (rok 2010).
Sedmá a osmá poštovní známka mají stejné provedení kresby.

Známkový sešitek vychází v celkovém nákladu 1.900 kusů (celkem 15.200 kusů známek všech provedení). Je tištěn v desce o třech polích, což je barevně vyznačeno u lomu sešitku ne vnitřní spodní straně.

Žádné komentáře:

Okomentovat