Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/11/05

ČESKO - Emisní plán příležitostných poštovních dopisnic PRESSFIL (I. čtvrtletí 2014)

I v roce 2014 budou vydávány příležitostné poštovní dopisnice České republiky pod obchodní značkou PRESSFIL.


Pro první čtvrtletí 2014 (leden až březen) jsou plánována následující vydání. Všechna budou provedena na dopisnicích určených k potiskům levé části adresní strany nominální hodnoty "A" (výplatné tuzemsko, v současnosti ekvivalent 13,00 CZK) vzoru "Poštovní trubka".LEDEN 2014

 DOPISNICE PRESSFIL             16. ledna 2014 (čtvrtek)
           
2014/01. Emise PRESSFIL        
Sv. Miltiades (?-314), 1700. výročí úmrtí
314      11. leden         Miltiades, 32. papež (1700. výročí úmrtí)
01. PRESSFIL2014/02. Emise PRESSFIL       
Karel I. Veliký (742-814), 1200. výročí úmrtí
814      28. leden        Karel I. Veliký, římský císař  (1200. výročí úmrtí)
02. PRESSFIL
814      28. leden        Karel I. Veliký, římský císař (1200. výročí úmrtí)   
03. PRESSFIL DOPISNICE PRESSFIL             30. ledna 2014 (čtvrtek)

2014/03. Emise PRESSFIL  
Rudolf Habsburský (1858-1889), 125. výročí úmrtí
1889    30. leden        Rudolf Habsburský, následník trůnu (125. výročí úmrtí)
04. PRESSFIL
ÚNOR 2014

 DOPISNICE PRESSFIL             13. února 2014 (čtvrtek)

2014/04. Emise PRESSFIL       
Galileo Galilei (1564-1642), 450. výročí narození
1564    15. únor          Galileo Galilei, astronom a filosof (450. výročí narození)
05. PRESSFIL
2014/05. Emise PRESSFIL       
Michelangelo Buonarroti (1475-1564), 450. výročí úmrtí
1564    18. únor          Michelangelo Buonarroti, malíř (450. výročí úmrtí)
06. PRESSFIL DOPISNICE PRESSFIL             27. února 2014 (čtvrtek)

2014/06. Emise PRESSFIL       
Popsání Callovosaura Richardem Lydekkerem, 125. výročí
1889    xxx                  popsání Callovosaura R. Lydekkerem (125. výročí)
07. PRESSFILBŘEZEN 2014

 DOPISNICE PRESSFIL             13. března 2014 (čtvrtek)

2014/07. Emise PRESSFIL       
Česká královna Zita (1892-1989), 25. výročí úmrtí
1989    14. březen      Zita Bourbonsko-Parmská, česká královna (25. výročí +)
08. PRESSFIL2014/08. Emise PRESSFIL       
Český kníže Bedřich (1141/2-1189), 825. výročí úmrtí
1189    25. březen      Bedřich, český kníže (825. výročí úmrtí)     
09. PRESSFIL


2014/09. Emise PRESSFIL       
825. výročí nástupu Konráda II. Oty na knížecí stolec
1189    25. březen      Konrád II. Ota, český kníže (825. výročí)
10. PRESSFIL DOPISNICE PRESSFIL             27. března 2014 (čtvrtek)

2014/10. Emise PRESSFIL        
Štefan Osuský (1889-1973), 125. výročí narození
1889    31. březen       Štefan Osuský, politik a diplomat (125. výročí narození)
11. PRESSFILCelkem bude vydáno v prvním čtvrtletí roku 2014 jedenáct příležitostných poštovních dopisnic PRESSFIL v deset emisích. Cena jedné dopisnice bude standardních 50,00 CZK, přičemž je bude možno zakoupit i jednotlivě v rámci e-shopu NEWSPHILA.


Informace o vydaných příležitostných poštovních dopisnicích PRESSFIL jsou rovněž zveřejňovány na blogu "dopisnice".


Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic PRESSFIL v roce 2014 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
05.11.2013

Žádné komentáře:

Okomentovat