Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/03/03

ČESKO - Vyšlo nové číslo Zpravodaje Svazu českých filatelistů (SČF)

Dnes - v úterý 3. března 2015 - bylo na webových stránkách stránkách Svazu českých filatelistů (SČF) zveřejněno aktuální - první - číslo svazového zpravodaje "Informace SČF" v letošním roce.


První číslo obsahuje informace o Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2018, VI. mezinárodní filatelistická výstavě EUREGIA EGRENSIS Chomutov 2015. V další části je zveřejněn dopis určený všem základním organizačním jednotkám (ZOJ) SČF – tedy Klubům filatelistů a Odborným společnostem, dále Volební řád připravované 5. valné hromady Svazu českých filatelistů.


V další části následují Svazové informace "Usnesení 12. schůze předsednictva SČF" (ze dne 21. února 2015), a upozornění na novelizaci výstavního řádu Svazu českých filatelistů.


Dále je zveřejněn dvou stránkový článek pana ing. Břetislava Janíka "Vlastní známka - nemilovaná sestra v rodině poštovních známek?", a to jako vyjádření Odboru známkové tvorby státního podniku Česká pošta.


Závěrečná strana informací je věnována představením dvou připravovaných zahraničních výstav - Světová filatelistická výstava New York 2016, a Mezinárodní výstava HUNFILA 2015. Poslední částí je nekrolog bývalého předsedy SČSF a FIP pana Ladislava Dvořáčka (1923-2015), který zemřel 22. ledna.


Celé první letošní číslo "Informací SČF" je k dispozici na odkazu zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat