Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/02/21

ČESKO - Nová poštovní známka s kupony pro přítisky

Ve středu - 4. března 2015 - bude vydána nová emise poštovních známek "Pošta na křídlech", která je primárně určena ke zhotovování personifikovaných kuponů. Známka nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) vychází v přepážkových listech (PL) o devíti známkách a dvanácti potištěných kuponech.


Výplatní známku (katalogové označení 0841) tištěnou plnobarevným ofsetem navrhl pan Dušan Kállay. Obrazová část je věnována letícím poštovním skřítkům dopravujícím dopisy, v pozadí s motivem Karlova mostu a panoramatu Prahy. Známka je umístěna na přepážkovém listě (PL) celkem devět krát (druhý, čtvrtý a šestý sloupec, vždy o třech známkách).
První potištěný kupon (K1) zobrazuje - před komplexem budov kláštera ve Vyšším Brodě, kde je umístěna pobočka Poštovního muzea - poštovní váhu se třemi poštovními skřítky a otevřeným poštovním balíkem s housaty. Tento kupon je na přepážkovém listě (PL) umístěn celkem devět krát (první, třetí a pátý sloupec, vždy o třech kuponech).
Druhý potištěný kupon (K2) zobrazuje poštovního skřítka se zvířátky. Na přepážkovém listě (PL) je kupon umístěn v prvním (horním) poli sedmého sloupce, tedy pouze jednou.
Třetí potištěný kupon (K3) zobrazuje skřítky na poštovním razítku. Na přepážkovém listě (PL) je kupon umístěn ve druhém (prostředním) poli sedmého sloupce, tedy opět pouze jednou.
Čtvrtý potištěný kupon (K4) zobrazuje skřítka v poštovní brašně. Na přepážkovém listě (PL) je kupon umístěn ve třetím (spodním) poli sedmého sloupce, tedy i zde opět pouze jednou.

Celková nominální hodnota přepážkového listu (na jehož okrajích bude možno najít dalších pět poštovních skřítků) bude v den vydání 117,00 CZK (9x "A", tj. 13,00 CZK).


S poštovními skřítky v provedení pana Dušana Kállaye, jsme se - jako zákazníci státního podniku Česká pošta - mohli naposledy setkat v roce 2012, kdy 3. října byla vydána emise "Světový den pošty" o jedné příležitostné poštovní známce nominální hodnoty 26,00 CZK (katalogové označení 0742).


Poprvé se skřítci objevili 29. září 2010 na výplatní známce emise "Poštovní muzeum" nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, od 1. srpna 2013 dodnes ekvivalent 13,00 CZK). Katalogové označení známky je 0652


A tak od první březnové středy bude možné poslat všechny skřítky (samozřejmě s příslušným dofrankováním) filatelistickým přátelům v tuzemsku i v zahraničí. Například s denním razítkem "známkové tvorby" používaným (již od roku 2011) na hlavní pražské poště "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici... 

Žádné komentáře:

Okomentovat