Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/03/04

5. březen - Den kdy zemřel Josif Vissarionovič Stalin (1953)

Dne 5. března 1953 se uzavřela životní pouť jednoho z největších světových diktátorů, kterého známe pod jménem Josif Vissarionovič Stalin.


Narodil se v gruzínském Gori, které bylo součástí carského Ruska, dne 18. prosince 1878 (dle údajů z matriky, sám uváděl datum 21. prosince o rok později). Svůj život spojil - po svém zločineckém období - s levicovým radikalizmem a posléze s Leninovým bolševickým viděním světa.

Kartotéční lístek carské policie v Petrohradě (1911). Zdroj: wikipedia.

Pro úplnost je třeba dodat, že zapálení pro bolševismus či pozdější komunismus sloužilo pro Stalina jen jako výtah k absolutní moci. A té se mu dostalo mírou vrchovatou.


S jeho jménem, portrétem či sochou bylo vydáno v rámci československé poštovní správy (1944-1992) celkem sedmnáct poštovních známek v deseti emisích v období let 1949 až 1955. 


Ta první - dvouznámková - byla vydána 21. prosince 1949 u příležitosti oslav 70. výročí narození. Známky nominálních hodnot 1,50 CSK (katalogové označení 0531; určena k použití na korespondenční lístek, pohlednice) a 3,00 CSK (katalogové označení 0532; určena k použití na dopis do hmotnosti 20 gramů v další přepravě) vyšly každá v nákladu 2.800.000 kusů.


Druhá - tříznámková - byla vydána 17. května 1951 u příležitosti oslav 30. výročí založení Komunistické strany Československa. Zde je Stalin zobrazen pouze na třetí známce (společně s Marxem, Engelsem a Leninem) nominální hodnoty 8,00 CSK (katalogové označení 0592; určena k použití na doporučený dopis do hmotnosti 20 gramů v další přepravě, případně na úhradu spěšného příplatku). Známka vyšla v nákladu 2.000.000 kusů.Třetí - dvouznámková - byla vydána 30. května 1951 u příležitosti oslav 30. výročí založení Komunistické strany Československa. Zde je Stalin zobrazen s prezidentem Klementem Gottwaldem. Známky nominálních hodnot 1,50 CSK (katalogové označení 0588; určena k použití na korespondenční lístek, pohlednice) a 5,00 CSK (katalogové označení 0591; určena k použití při úhradě příplatku za službu doporučeně) vyšly v nákladech 5.150.000 kusů a 500.000 kusů.Čtvrtá - tříznámková - byla vydána dne 3. listopadu 1951 u příležitosti Měsíce českovensko-sovětského přátelství. Na dvou známkách (1,50 a 4,00 CSK) je Stalin zobrazen s prezidentem Klemantem Gottwaldem, na známce třetí (3,00 CSK) je zobrazen obraz E. A. Kibrika "V. I. Lenin a J. V. Stalin s Rudoarmějci ve Smolném". Známky nominální hodnoty 1,50 CSK (katalogové označení 0620; určena k použití na korespondenční lístek, pohlednice), 3,00 CSK (katalogové označení 0621; určena k použití na dopis do hmotnosti do 20 gramů v další přepravě), a 4,00 CSK (katalogové označení 0622; určena k použití na dopis hmotnosti od 21 do 40 gramů v místní přepravě) vyšly v nákladech 3.430.000 kusů, 3.050.000 kusů, a 420.000 kusů.


Pátá - dvouznámková - byla vydána 7. listopadu 1952 u příležitosti 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluceZnámky nominálních hodnot 2,00 CSK (katalogové označení 0694určena k použití na dopis do hmotnosti 20 gramů v místní přepravě) a 3,00 CSK (katalogové označení 0695; určena k použití na dopis do hmotnosti 20 gramů v další přepravě) vyšly v nákladu 375.000 kusů, a 3.980.000 kusů.


Šestá - tříznámková - byla vydána 25. února 1952 u příležitosti oslav 5. výročí Vítězného února 1948. Zde je Stalin zobrazen pouze na třetí známce (zobrazující manifeataci s dvojportrétem J. V. Stalina a K. Gottwalda) nominální hodnoty 8,00 CSK (katalogové označení 0706; určena k použití na doporučený dopis do hmotnosti 20 gramů v další přepravě, případně na úhradu spěšného příplatku). Známka vyšla v nákladu 300.000 kusů.


Sedmá - jednoznámková - byla vydána 12. března 1953 u příležitosti Úmrtí Josifa Vissarionoviče Stalina. Známka nominální hodnoty 1,50 CSK (katalogové označení 0716; určena k použití na korespondenční lístek, pohlednice) vyšla v nákladu 2.350.000 kusů.Osmá - čtyřznámková - byla vydána 30. dubna 1953 u příležitosti oslav 1. května 1953. Zde je Stalin zobrazen pouze na dvou známkách nominálních hodnot 1,50 CSK (katalogové označení 0724; určena k použití na korespondenční lístek, pohlednice) a 3,00 CSK (katalogové označení 0725; určena k použití na dopis do hmotnosti 20 gramů v další přepravě), které vyšly v nákladu 4.960.000 kusů, a 4.600.000 kusů.

Všechny tyto známky platily ve standardních nominálních hodnotách do 31. května 1953. Od 1. do 16. června 1953 známky platily v poměru 50 : 1. Zbývající emise známek s vyobrazením J. V. Stalina byly vydány již v rámci tzv. "nové" měny.Devátá - tříznámková - byla vydána 5. března 1953 u příležitosti 1. výročí úmrtí J. V. Stalina a K. Gottwalda. S portrétem a jménem Stalina se bylo možno setkat pouze na dvou známkách nominálních hodnot 0,60 CSK (katalogové označení 0773; určena k použití na dopis do hmotnosti 20 gramů v další přepravě) a 1,20 CSK (katalogové označení 0774; určena k použití na dopis hmotnosti od 21 do 40 gramů v další přepravě), které vyšly v nákladu 3.150.000 kusů a 300.000 kusů.   


Poslední, desátá - čtyřznámková - byla vydána 5. května 1955 u příležitosti 10. výročí osvobození Československa. Se Stalinem, resp. jeho sochou, vyšla pouze poslední známka emise, nominální hodnoty 0,60 CSK (katalogové označení 0824; určena k použití na dopis do hmotnosti do 20 gramů v další přepravě), zobrazující Stalinův pomník na pražské Letné (lidově přezdívaný "fronta na maso"). Náklad známky byl stanoven na 3.940.000 kusů. 

Všechny tyto známky - deváté a desáté emise - platily ve standardních nominálních hodnotách na území Československa do 31. prosince 1992. Od 1. ledna do 30. září 1993 platily na území České republiky a na území Slovenské republiky jako známky předběžné, a mohou se tak vyskytovat ve smíšených frankaturách s českými, ev. slovenskými známkami.

Žádné komentáře:

Okomentovat