Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/03/05

6. březen - Den kdy se narodil Václav Brožík (1851)

Dne 6. března roku 1851 započala - relativně krátká - životní pouť nejznámějšího českého malíře konce XIX. století pana Václava Brožíka.


Narodil se v Třemošné u Plzně do chudých poměrů, díky své píli a talentu se postupně vypracoval. Když ve věku pouhých padesáti let 15. dubna 1901 v Paříži umírá, je členem francouzské umělecké akademie Académie des Beaux Arts, nositelem kříže Čestné legie, řádným členem České akademie věd a umění, a šlechticem (povýšeným roku 1897 císařem a králem Františkem Josefem I.).


První poštovní známka s reprodukcí jeho obrazu byla vydána již za jeho života. Motiv z obrazu "Kryštof Kolumbus na dvoře španělském" (z roku 1884) posloužil jako předloha pěti centové známky vydané v roce 1892 americkou poštovní správou u příležitosti 400. výročí objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem.


V období první Československé republiky (1918-1939) se na známku dostal pouze detail kresby z obrazu "Jan Ámos Komenský". Známka hodnoty 0,40 CSK v modré barvě byla vydána 1. července 1936, na území pozdějšího Protektorátu Čechy a Morava známka platila do 15. prosince 1939, na území Slovenské republiky do 31. července 1940. Její celkový náklad byl 37.810.000 kusů.


Stejná známka byla na území Protektorátu Čechy a Morava opatřena přetiskem "Böhmen und Mähren / Čechy a Morava" a vydána 15. července 1939. Platila jen do 15. prosince 1939, a byla vydána v celkovém nákladu 276.000 kusů.


I na území Slovenského štátu (pozdější Slovenské republiky) byla známka opatřena přetiskem "Slovenský štát 1939" a vydána již 24. března 1939. Platila jen do 10. července 1939 a její náklad byl 293.000 kusů.


V období poválečného Československa (1944-1992) vyšly dvě známky. První v rámci emise "Umělecká díla na známkách" v roce 1974 (27. listopadu). Známka hodnoty 1,20 CSK (katalogové označení 2115) zobrazovala mistrův obraz "Portrét Františka Ondříčka" (z roku 1893), vyšla v nákladu 420.000 kusů.


Druhá v rámci emise "Umělecká díla na známkách - Národní divadlo v Praze", která byla vydaná v roce 1983 (18. listopadu) u příležitosti Roku českého divadla. Známka hodnoty 4,00 CSK (katalogové označení 2619) zobrazovala detail díla "Praha", které tvoří výzdobu císařské, později prezidentské, lóže divadla. Známka byla vydána v nákladu 640.000 kusů.
Obě výše uvedené známky standardně platily na území Československa do 31. prosince 1992, poté na území České republiky a Slovenské republiky do 30. září 1993 (jako známky předběžné a souběžné). 


Za období České republiky (od roku 1993) byla vydána pouze jedna příležitostná poštovní známka s mistrovým obrazem "Pasačka husí" (kolem roku 1885). Je nominální hodnoty 26,00 CZK (katalogové označení 0311), byla vydána 14. listopadu 2001 v rámci emise "Umělecká díla na známkách", v nákladu 288.000 kusů.


V roce 2011 (23. března) byla vydána příležitostná poštovní dopisnice k 160. výročí narození Václava Brožíka, nominální hodnoty "A" (ekvivalent výplatného v den vydání 10,00 CZK, v současnosti - od 1. srpna 2013 - 13,00 CZK). Její prodejní cena v den vydání činila 15,00 CZK, nyní 18,00 CZK, byla vydána v celkovém nákladu 4.300 kusů.


S motivem portrétu mistra Václava Brožíka doplněnou variacemi na umělecké památky a osoby byl vydán i personifikovaný kupon u známky nominální hodnoty 7,50 CZK "Brána s pávem".


Lze se oprávněně domnívat, že dílo našeho významného českého malíře - pana Václava Brožíka - se ještě dočká svého připomenutí na poštovních známkách, ať již našich českých či zahraničních.


Žádné komentáře:

Okomentovat