Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/03/06

ČESKO - O sbírání vlastních známek (I.)

V České republice – již od 20. června 2012 – bylo zahájeno vydávání „vlastních známek“. Na stránkách blogu NEWSPHILA tímto začínáme publikovat první ze série článků, ve kterých si některé skutečnosti spojené s vydáváním těchto známek připomeneme.


Vydavatelé – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, i státní podnik Česká pošta – vydávají „vzorová“, „veřejná“, a „privátní vydání“ těchto známek v archové či sešitkové úpravě. Na sklonku roku 2014 jsme se dokonce dočkali prozatím „vzorového vydání“ kulatých vlastních známek.
A sběratelé? Většina z nich má jasno, do svých sbírek (ať již generálních, mírně specializovaných či specializovaných) zařazuje pouze základní – takzvaná „vzorová“ – vydání vlastních poštovních známek, neboť ty mají vlastní katalogové označení v rámci průběžné řady českých poštovních známek a z toho důvodu prostě do sbírky patří.
O něco menší část sběratelů postupně začala do svých sbírek zařazovat i takzvaná „veřejná vydání“ vlastních známek, která vychází od roku 2013. Ostatně tolik jich dosud nevyšlo, a navíc jsou k dostání – ne-li u všech přepážek pošt, tak alespoň u některých – v den vydání (a někdy i znatelně déle) za nominální hodnotu. To samozřejmě jejich sběratelskou atraktivitu zvyšuje.


Poslední – velmi omezenou – sběratelskou skupinou jsou Ti, kteří si vytkli za svůj cíl vysbírat maximální počet či všechna vydání „privátních“ vlastních známek. U některých je již dnes jasné, že jsou (takřka s absolutní jistotou) nesehnatelná, jiná jen s velkými obtížemi (včetně nemalých finančních obětí), ale některá – snad i díky osvíceným objednavatelům – jsou k dispozici téměř za výrobní cenu (byť odlišnou od ceny nominální). Ostatně sběratelskou omezenou skupinou jsou i proto, že nejmenší vydávaný náklad privátních vlastních známek se ustálil na množství šesti set kusů tiskových listů. A to samozřejmě filatelistickou sběratelskou obec dosti limituje.
Série článků si klade několik cílů. Tím prvním je bezesporu postupně přesně popsat všechna „vzorová“, „veřejná“ i „privátní“ vydání vlastních známek (včetně odkazů na již publikované články na tomto blogu). Druhým je přinést kvalitní námětový popis všech vydaných známek (ale i doplňujících motivů na okrajích tiskových listů či na volné ploše známkových sešitků), možná i v netušených souvislostech. A posledním cílem – třetím – je ukázat, že sbírání není jen o hromadění známek v zásobnících (nebo na albových listech), ale že je možné sbírat daleko víc – nálepní listy, pamětní listy, privátní obálky prvního dne vydání…


… a kromě toho všeho je možné si vlastními silami zajistit (vytvořit) například analogické pohlednice (tzv. cartes maxima), či korespondenční lístky (nebo dopisy) vyfrankované vlastními známkami a poslané svým filatelistickým přátelům (ale těm raději s rozvahou, zřejmě nebudou příliš ochotni je vracet do sbírek odesilatelů). Zkrátka osobní aktivitě a vlastním nápadům se ani zde meze nekladou.


Závěrem mi již nezbývá nic jiného, než popřát všem sběratelům – vlastních známek „vzorových“, „veřejných“ či „privátních“ – aby se tento soubor článků stal nepostradatelným pomocníkem při budování jejich sbírek. A pro další případné sběratele se stal i dobrou inspirací…

Hodně štěstí při sbírání
                               Vám přeje
          Jiří Neumann_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována. 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat