Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/03/25

ČESKO - O sbírání vlastních známek (V.) - chybotisky na pokračování...

V předchozím pokračování článků o vlastních známkách (ze dne 20.03.2015) jsme Vás poprvé na těchto stránkách informovali o zjištěných vadách - chybotiscích - vlastních známek. Nyní - pro ty, kteří ještě nemají nový katalog "KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)", zveřejňuje další nálezy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, jako vydavatel českých poštovních známek, vydalo dne 20. června 2012 vzorové vydání známky nominální hodnoty "E" na šířkuChybotisk této známky spočívá v tom, že vydavatel "vlastní známku" této hodnoty orientoval na výšku!

Katalog uvádí na straně 25 definici „chybotisk (chybný tisk)“ následovně: „poštovní cenina s hrubou chybou v některém z charakteristických znaků vzniklou v průběhu přípravy tiskových forem nebo v průběhu přípravy k tisku omylem (chybou) výrobce, řádně uvedená do poštovního provozu nebo veřejného prodeje; svou povahou výrobek, který měl být za normálních okolností kontrolou odhalen a vyřazen; obecně lze připustit existenci takovýchto chybných výrobků pro kterýkoliv z charakteristických rysů známky…“. 
Zdroj: Základní filatelistická terminologie, vydána v rámci publikace „Československá filatelie“ u příležitosti Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988.Jak je dále v katalogu uváděno (citace, strana 25):

V roce 2014 došlo u dvou emisí vlastních známek určených pro privátní zákazníky k nerespektování výše uvedených nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze strany státního podniku Česká pošta. Ten vydal v rozporu s výše uvedeným vzorem (na stránkách s.p. Česká pošta uváděným jako „vzor 3“) známky nominální hodnoty „E“ orientované na šířku, známku této hodnoty avšak orientovanou na výšku!

Z poštovně historického či „jen“ filatelistického hlediska není důležité, zda k tomu došlo opominutím, nedbalostí či záměrem při schvalování podkladů při písemné objednávce (a následných kontrolách vzhledu listů, či parafování vzorových tisků před zahájením vlastní výroby objednaného nákladu), výsledkem je vznik dosud nejvzácnějších chybotisků českých poštovních známek v období let 1993 až 2014.

A tak se podle zjištěných nálezů zdá, že oddělení známkové tvorby státního podniku Česká pošta nemělo v loňském roce při schvalování podkladů pro tisk "vlastních známek" příliš šťastnou ruku..._____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
Žádné komentáře:

Okomentovat