Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/07/29

SLOVENSKO - Cyril a Metoděj a mincovní dopis


Jak jsme již dříve na našem blogu avizovali, akciová společnost Slovenská pošta připravuje k vydání tzv. "mincovní dopis", tedy obálku s poštovní známkou doplněnou pamětní mincí.


Známka (aršík) nominální hodnoty 1,60 EUR byla vydána (v nákladu 70.000 kusů aršíků) již 12. června 2013, společně s dalšími poštovními správami (České republiky, Bulharské republiky, a Státu Vatikán).


Pamětní mince nominální hodnoty 2,00 EUR byla vydána (v nákladu 1.000.000 kusů) dne 5. července 2013 Národní bankou Slovenska.


V popisu mince vydavatel uvádí: "Na národní straně pamětní euromince jsou vyobrazeni solunští bratři Konstantin a Metoděj se symbolickým dvojitým křížem vycházejícím z třívrší, který je současně biskupskou berlou, což vyjadřuje spojení symbolu státnosti a symbolu křesťanství a akcentuje význam mise obou bratří, která přispěla k zabezpečení plné suverenity a legitimity Velké Moravy – nejstaršího slovanského státu ve střední Evropě. Konstantin drží v rukou knihu, která představuje vzdělanost a víru, Metoděj je vyobrazený s kostelem jako symbolem víry a církve. V spodní části pamětní euromince je v opise vnitřního kruhu zleva doprava název státu „SLOVENSKO“ a za ním jsou letopočty „863“ a „2013“ oddělené od sebe grafickými značkami. V horní části pamětní euromince jsou v opise vnitřního kruhu zleva doprava nápisy „KONŠTANTÍN“ a „METOD“. Stylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národní strany pamětní euromince Mgr. art. Miroslava Hrica, ArtD. „mh“ jsou v levé části pamětní euromince a značka Mincovny Kremnica, státní podnik, kterou tvoří zkratka „MK“ umístěná mezi dvěma razidly, je v její pravé části. Při okraji pamětní euromince je dvanáct do kruhu umístěných hvězd Evropské unie."

Mincovní dopis by měl být k dispozici v první polovině srpna letošního roku. Jeho náklad a předpokládaná cena zatím nebyly oznámeny.

Žádné komentáře:

Okomentovat