Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/07/24

ČESKO (Vyšší Brod) - Poštovní muzeum informuje!


V sobotu 27. července proběhne jedna ze zásadních akcí česko-rakouské Zemské výstavy v městech Vyšší Brod a Bad Leonfelden. Staré poštovní stezky opráší c.k. poštovní dostavník z XIX. století, s jakým se mohli denně setkávat obyvatelé obou stran hranice již před 140 lety. Dostavník tažený čtyřspřežím kladrubských běloušů vyjede od vyšebrodského Poštovního muzea po desáté hodině ranní a v Bad Leonfeldenu je očekáván v jednu hodinu odpoledne. Slavnostní jízdu doplní v obou městech příležitostné poštovní přepážky, na nichž si účastníci budou moci pořídit exkluzivní suvenýry v podobě příležitostných dopisnic, jež si mohou nechat otisknout speciálními razítky. V Bad Leonfeldenu si navíc bude možné pořídit i poštovní známku vydanou k této příležitosti.


Poštovní dostavník, který v druhé polovině XIX. století brázdil silnice poštovních okrsků podorlického města Žamberk, vyjede na svou mezinárodní jízdu z Vyššího Brodu do rakouského lázeňského městečka Bad Leonfelden v sobotu po desáté hodině ranní od Poštovního muzea. Zápřež budou tvořit čtyři starokladrubští bělouši s kočím a doprovodem v postiliónských uniformách. Všechny kolemjdoucí na jeho blízkost po trase budou upozorňovat troubené poštovní signály tak, jak je naši předci mohli slýchat od poštovních postilionů po dlouhá staletí. 


Jako upomínka na tuto jedinečnou událost bude od 10.00 v budově Poštovního muzea Vyšší Brod zřízena příležitostná poštovní přepážka s příležitostným razítkem, které si budou moci návštěvníci nechat otisknout na příležitostnou poštovní dopisnici, kterou Česká pošta vydává při této příležitosti.


Do rakouského Bad Leonfeldenu by měl poštovní dostavník dojet kolem 13 hodiny odpolední. Ve městě jej přivítá příležitostná přepážka Rakouské pošty, která bude probíhat již od 11 hodiny ranní a potrvá do třetí hodiny odpolední. Všichni obyvatelé města, návštěvníci a sběratelé tak budou mít jedinečnou možnost pořídit si exkluzivní a v jiný den neopakovatelný mezinárodní suvenýr. Rakouská pošta totiž připravila speciální razítko, které bude používáno pouze a jenom tyto čtyři hodiny. 


Stejně jako ve Vyšším Brodě bude i v Bad Leonfeldenu k dispozici příležitostná poštovní dopisnice, rakouská strana navíc vydává i vlastní známku, která se váže přímo ke slavnostní přeshraniční jízdě dostavníkem. 


Na rakouské straně na návštěvníky čeká i městská veselice, kde bude možnost vychutnat si tradiční kulinářské speciality místní gastronomické kultury a bude možné navštívit i výstavy „Cesta – Obchod - Doprava“ a „Medicína a péče," které město připravilo v rámci Zemské výstavy.


- poštovní dostavník vyjíždí po 10.00 hod. od Poštovního muzea Vyšší Brod, v Bad Leonfeldenu se očekává kolem 13.00 hod. (zpětnou cestu nastoupí kolem 14.00 hod.),
- od 10.00 do 16.00 hod. bude probíhat v Poštovním muzeu Vyšší Brod příležitostná přepážka s razítkem a příležitostnou dopisnicí k akci,
- od 11. 00 do 15.00 hod. bude probíhat příležitostná poštovní přepážka v Bad Leonfeldenu, vedle razítka bude možno získat i známku vydanou k akci a také příležitostnou dopisnici.

Žádné komentáře:

Okomentovat