Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/07/03

ČESKO - Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), 175. výročí narození


Dne 8. července 2013 si připomínáme 175. výročí narození konstruktéra ztužených vzducholodí – hraběte Ferdinanda von Zeppelin. Narodil se 8. července 1838 v Kostnici u Bodamského jezera, zemřel 8. března 1917 v Berlíně. Již od mládí (1853) zahájil kariéru u armády, kterou ukončil v roce 1891 v hodnosti generálporučíka.


Jeho osudem se stalo letectví – balony, vzducholodi, letadla… Patent na řiditelnou vzducholoď získal již 31. srpna 1893, první vzducholoď „LZ 1“ začal stavět roku 1899. Do konce jeho života bylo vyrobeno na devadesát vzducholodí.


První dopisnice z 24. emise (katalogové označení 2013-31) je nominální hodnoty „A“ (tuzemské výplatné, v den vydání dopisnice ekvivalent 10,00 CZK) vzoru „Poštovní trubka“. V obrazové části je dominantním motivem fotografie z roku 1909 z Tegelu v Německu, kdy pod vzducholodí je její autor – hrabě Zeppelin – zachycen v rozhovoru s Vilémem II., německým císařem. V horní části fotografie jsou doplněny životopisné údaje, ve spodní faksimile podpisu hraběte. Dopisnice byla vydána jako první ze sériev limitovaném nákladu 1.000 kusů.


Druhá dopisnice z 24. emise (katalogové označení 2013-32) je nominální hodnoty „A“ (tuzemské výplatné, v den vydání dopisnice ekvivalent 10,00 CZK) vzoru „Poštovní trubka“. V obrazové části je dominantním motivem fotografie zřejmě nejslavnější vzducholodi přelomu dvacátých a třicátých let minulého století – LZ 127 „Graf Zeppelin“, pojmenované po hraběti, při letu nad egyptskou Gizou. Dopisnice byla vydána jako druhá ze sériev limitovaném nákladu 1.000 kusů.


Jméno hraběte – jako nositele ideje ztužených vzducholodí – se dále šířilo i po jeho smrti, jeho putujícím „pomníkem“ se stala LZ 127 „Graf Zeppelin“ (v provozu 1928-1940), která je námětem druhé dopisnice. Ostatně na poštovní cenině se nenachází poprvé. Vzducholoď – či samotný hrabě – se staly motivem několika emisí poštovních známek vydávaných v Německu, Sovětském svazu, Spojených státech amerických…
Vzducholodi té doby přepravovaly poštovní zásilky i cestující mezi Evropou, Jižní a Severní Amerikou. Vzducholoď LZ 127 za dobu své existence přepravila na 12.000 cestujících a bezpečně nalétala přes 1,6 milionu kilometrů. To vše změnila katastrofa „sesterské“ vzducholodi LZ 129 „Hindenburg“ (v provozu 1936-1937) dne 6. května 1937 v americkém Lakehurstu (New Jersey). Poslední z tria velkých vzducholodí LZ 130 „Graf Zeppelin II“ (v provozu 1938-1940) se účastnila již jen propagandistických či průzkumných letů bez cestujících. V roce 1940 byly obě (LZ 127 a LZ 130) rozebrány.


Určitou zajímavostí je skutečnost, že jediná letadlová loď říšskoněmeckého námořnictva spuštěná na vodu dne 8. prosince 1938, avšak nikdy nedokončená nesla rovněž jméno Graf Zeppelin.Příležitostné poštovní dopisnice vychází ve čtvrtek 4. července 2013. Cena jedné dopisnice je 50,00 CZK/ks, cena série (2 kusy dopisnic) 100,00 CZK. Dopisnice je možno zakoupit v E-shopu: www.newsphila.com, více informací je možno obdržet na: pressfil.plzen@centrum.cz.Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL v roce 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
03.01.2013
ČESKO - Nové příležitostné dopisnice
28.01.2013
ČESKO - Výročí obnovení Olomouckého biskupství
31.01.2013
ČESKO - Nová příležitostná poštovní dopisnice
14.02.2013
ČESKO - Dopisnice na čtvrtek...
26.02.2013
ČESKO - O výročí Olomouckého biskupství podruhé
28.02.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
02.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL I./2013
04.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL II./2013
10.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL III./2013
15.03.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
26.03.2013
ČESKO (Zlatá Koruna) - Výročí kláštera
25.04.2013
ČESKO - Franz von Hruschka (1819-1888), 125. výročí úmrtí
26.04.2013
ČESKO - Alois Klar (1763-1833), 250. výročí narození
11.05.2013
ČESKO - Lokomotivy se znakem okřídleného šípu
18.05.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Richard Wagner
03.07.2013
ČESKO - Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), 175. výročí narození
14.07.2013
ČESKO - Miloš Václav Kratochvíl (1904-1988), 25. výročí úmrtí
13.08.2013
ČESKO - 700. výročí úmrtí římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského
15.08.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
20.08.2013
ČESKO - Dny evropského dědictví a příležitostná poštovní dopisnice
10.09.2013
ČESKO - Zářijové události roku 1938 na příležitostných poštovních dopisnicích!
10.10.2013
ČESKO - První říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
24.10.2013
ČESKO - Poslední říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
07.11.2013
ČESKO - První listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
21.11.2013
ČESKO - Poslední listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
05.12.2013
ČESKO - První prosincové vydání příležitostných poštovních dopisnic
19.12.2013
ČESKO - Poslední příležitostné poštovní dopisnice letošního roku

Žádné komentáře:

Okomentovat