Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/01/28

ČESKO - Zemřel Oldřich Kulhánek

Dnes - v pondělí 28. ledna 2013 - zemřel pan Oldřich Kulhánek, významný český malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se 26. února 1940 v Praze, patřil mezi přední představitele současné grafické tvorby.

Oldřich Kulhánek (1940-2013), zdroj: wikipedie

Mistra Oldřicha Kulhánka znal bezpochyby každý dospělý občan České republiky, byť si to možná ani neuvědomoval. Zřejmě jeho nejznámějším a nejrozšířenějším dílem je ucelená řada bankovek České republiky, které byly postupně po zřízení nového státu v roce 1993 dávány do oběhu.

bankovka hodnoty 20,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

S bankovkou hodnoty 20,00 CZK s motivem krále Přemysla Otakara I. se již nesetkáme - byla vzata z oběhu 31. srpna 2008.

bankovka hodnoty 50,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

Obdobně je v současné době již mimo peněžní oběh i bankovka hodnoty 50,00 CZK s motivem svaté Anežky České, jejíž platnost skončila 31. března 2011.

bankovka hodnoty 100,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

První bankovkou, se kterou se můžeme dnes setkat ve svých peněženkách je hodnota 100,00 CZK, která je věnována českému králi a římskému císaři Karlu IV.

bankovka hodnoty 200,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

Hodnota 200,00 CZK zobrazuje postavu Jana Amose Komenského, zakladatele moderní pedagogiky, který si vysloužil přízvisko "Učitel národů". 

bankovka hodnoty 500,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

Bankovka hodnoty 500,00 CZK je věnována národní spisovatelce Boženě Němcové, autorce "Babičky".

bankovka hodnoty 1000,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

"Otec národa" byla přezdívka Františka Palackého, zakladatele moderního českého dějepisectví, který je zpodobněn na bankovce hodnoty 1000,00 CZK.

bankovka hodnoty 2000,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

Světoznámá česká operní pěvkyně Ema Destinová (vlastním jménem Emilie Kittlová) je zobrazena na bankovce hodnoty 2000,00 CZK.

bankovka hodnoty 5000,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

Poslední vydanou bankovkou České republiky v této řadě je hodnota 5000,00 CZK, která zobrazuje prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka.

Tím druhým dílem v pořadí - co do známosti a rozšířenosti - jsou některé poštovní známky České republiky, které vznikaly podle jeho návrhů.

Žádné komentáře:

Okomentovat