Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/01/31

ČESKO - Nová příležitostná poštovní dopisnice

Dnes - ve čtvrtek 31. ledna 2013 - vychází nová příležitostná poštovní dopisnice České republiky, která připomíná "1125. výročí narození českého knížete Vratislava I. (888-921)".


Budoucí kníže se narodil roku 888 (přesné datum narození není známo) snad na Levém Hradci jako druhorozený syn knížete Bořivoje I. (první historicky doložený český panovník) a jeho ženy Ludmily (která byla později prohlášena za svatou).

V obrazové části dopisnice vydané v roce 2010 (u příležitosti 10. výročí krajského zřízení v České republice, s námětem Středočeského kraje) je současný pohled z přemyslovského hradiště v Levém Hradci (sídla knížete Bořivoje I.) do údolí Vltavy. Ve druhém poli znaku a vlajky kraje je použita svatováclavská orlice, dynastický znak Přemyslovců, která odkazuje na skutečnost, že počátky českého státu se nacházely právě na území Středočeského kraje. Zdroj: blog dopisnice.

Na knížecí stolec nastoupil po smrti svého bratra Spytihněva I. (zemřel roku 915), a jako kníže Vratislav I. vládl v letech 915-921. Jeho manželkou (zřejmě od roku 906) byla Drahomíra ze Stodor (877/890-po 935). Stodorané byl kmen polabských Slovanů, který žil na části území dnešního Braniborska.

Vyobrazení kněžny Drahomíry v Dalimilově kronice (obraz: "Drahomíra dává Tunnovi a Gomonovi koně a stříbro, aby zabili sv. Ludmilu") pocházející z počátku XIV. století. Zdroj: wikipedie.


Z tohoto manželství vzešlo šest dětí, dva synové se postupně stali dalšími českými knížaty - Václav I. (asi 907-935), který byl později prohlášen za svatého, a Boleslav I. (asi 915-967/972), později dějepisci uváděn s přídomkem Ukrutný. Od jedné z dcer z tohoto manželství se pravděpodobně odvíjí příbuzenský vztah Přemyslovců s později "konkurenčním" rodem Slavníkovců.  


Vražda Václava (klečící), knížete českého. Dále vyobrazen jeho bratr Boleslav (stojící) a dva muži z jeho družiny. To vše před vraty kostela ve Staré Boleslavi dne 28. září 935. Pramen: Liber viaticus, zdroj: wikipedie.  

Kníže Vratislav I. je dějepisci považován za velmi schopného panovníka. Do dnešních dob se zachoval kostel (dnes bazilika) svatého Jiří na Pražském hradě, který kníže ve dvacátých letech IX. století založil. 

Vyobrazení knížete zakládajícího kostel. Motiv z tumby knížete Vratislava I. v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Zdroj: wikipedie.

Když 13. února 921 zemřel, byl pohřben pod podlahou před kněžištěm kostela svatého Jiří na Pražském hradě. Dnes jsou jeho ostatky umístěny v náhrobní tumbě v hlavní lodi baziliky.

Tumba s ostatky knížete Vratislava I. umístěná v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Zdoj: wikipedie.

V obrazové části dopisnice je jako hlavní motiv použit výřez z obrazu "Bazilika sv. Jiří v Praze" (1900) významného českého malíře Václava Jansy (1859-1913). Toto dílo bylo zvoleno i z důvodu, že v letošním roce uplyne rovných sto let od úmrtí (29. června 1913) malíře "pražských domů a ulic", jak býval mnohdy nazýván.

Bazilika sv. Jiří v Praze, akvarel na papíru (39 x 30 mm), signováno: Vácslav Jansa 1900 /chrám sv. Jiří. Pramen: dorotheum, zdroj: wikipedie.

Příležitostná poštovní dopisnice "1125. výročí narození českého knížete Vratislava I. (888-921)" s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" (nominální hodnoty "A" - tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) vychází v pořadí jako 5. emise PRESSFIL v roce 2013. Datum vydání: 31. ledna 2013, limitovaný náklad: 1.000 kusů, prodejní cena: 50,00 CZK, katalogové označení emise: 2013/05, katalogové označení dopisnice: Pre. 05/13.


V případě zájmu je možno příležitostnou poštovní dopisnici České republiky zakoupit na e-shopu NEWSPHILA po stisknutí odkazu zde.Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL v roce 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
03.01.2013
ČESKO - Nové příležitostné dopisnice
28.01.2013
ČESKO - Výročí obnovení Olomouckého biskupství
31.01.2013
ČESKO - Nová příležitostná poštovní dopisnice
14.02.2013
ČESKO - Dopisnice na čtvrtek...
26.02.2013
ČESKO - O výročí Olomouckého biskupství podruhé
28.02.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
02.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL I./2013
04.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL II./2013
10.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL III./2013
15.03.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
26.03.2013
ČESKO (Zlatá Koruna) - Výročí kláštera
25.04.2013
ČESKO - Franz von Hruschka (1819-1888), 125. výročí úmrtí
26.04.2013
ČESKO - Alois Klar (1763-1833), 250. výročí narození
11.05.2013
ČESKO - Lokomotivy se znakem okřídleného šípu
18.05.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Richard Wagner
03.07.2013
ČESKO - Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), 175. výročí narození
14.07.2013
ČESKO - Miloš Václav Kratochvíl (1904-1988), 25. výročí úmrtí
13.08.2013
ČESKO - 700. výročí úmrtí římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského
15.08.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
20.08.2013
ČESKO - Dny evropského dědictví a příležitostná poštovní dopisnice
10.09.2013
ČESKO - Zářijové události roku 1938 na příležitostných poštovních dopisnicích!
10.10.2013
ČESKO - První říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
24.10.2013
ČESKO - Poslední říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
07.11.2013
ČESKO - První listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
21.11.2013
ČESKO - Poslední listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
05.12.2013
ČESKO - První prosincové vydání příležitostných poštovních dopisnic
19.12.2013
ČESKO - Poslední příležitostné poštovní dopisnice letošního roku

Žádné komentáře:

Okomentovat