Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/01/28

ČESKO - Výročí obnovení Olomouckého biskupství

V letošním roce (2013) si připomínáme významné výročí našich dějin - před 950 lety (roku 1063) došlo k obnovení Olomouckého biskupství Vratislavem II., českým knížetem.

kníže Vratislav II., freska ze znojemské rotundy (zdroj: wikipedie)

Vratislav II. (okolo 1032/3514. ledna 1092) byl český kníže od 28. ledna 1061 do dubna 1085 a poté první český král z rodu Přemyslovců. Zároveň byl titulárním polským králem v letech 10851092. Jako kníže byl Vratislavem II., jako král Vratislav I.

svatý Metoděj, sloup Největější Trojice v Olomouci (zdroj: wikipedie)

Prvním olomouckým (moravským) biskupem byl v letech 880-885 svatý Metoděj, jména dalších biskupů a jejich činů mizí na konci IX. a na počátku X. století z písemných pramenů.  Od II. poloviny X. století až do roku 1063 toto území spadalo pod biskupství v Řezně, později pod biskupství v Praze.

nejstarší verze znaku Olomouckého biskupství (zdroj: wikipedie)


Ve spise "Granum catalogi praesulum Moraviae" (Jádro katalogu moravských biskupů) se k roku 1063 praví:
"1063. Za vlády papeže Alexandra II. a císaře Jindřicha III. český kníže Vratislav se souhlasem šestého pražského biskupa, Šebíře, oddělil od pražského biskupství moravské biskupství a za třetího biskupa moravského ustanovil pražského kanovníka Jana. Na biskupa ho vysvětil mohučský biskup Sigelfred. [Jan] velmi statečně vystoupil na ochranu práv a statků svého kostela v Podivíně proti sedmému biskupu pražskému, Jaromírovi, alias Gebhardovi, který tento statek neprávem obsadil; stalo se tak v druhém roce Jaromírovy vlády."


Část výše uvedeného textu byla použita na příležitostné poštovní dopisnici České republiky, která bude vydána společností PRESSFIL Plzeň s.r.o. ve čtvrtek 31. ledna 2013. Text je umístěn na fotografii dodnes zachovalých oken tzv. Zdíkova paláce.

románská sdružená okna tzv. Zdíkova paláce v Olomouci (zdroj: wikipedie)

Zdíkův palác (dříve známý též pod názvem Přemyslovský palác) je torzo románské budovy na Václavském náměstí v Olomouci, kterou dal koncem 30. let XII. století postavit olomoucký biskup Jindřich Zdík (1126–1150), nedaleko kostela (později katedrály) svatého Václava. Jednalo se o obydlí biskupa a dvanácti členné kapituly. 

olomoucký biskup a diplomat Jindřich Zdík, detail pamětní desky z dómu sv. Václava (zdroj: wikipedie)

Dodnes dochované zbytky tohoto románského paláce jsou prvními architektonickými památkami na Olomoucké biskupství. Již v roce 1962 byl komplex těchto památek (kostel sv. Václava, Přemyslovský - Zdíkovský - palác, a další významné objekty v sousedství) vyhlášen národní kulturní památkou. Tento statut byl znovu potvrzen vládou České republiky v roce 1995. 

model Zdíkova paláce nedlouho po jeho dokončení (II. polovina XII. století), prezentovaný v Arcidiecézním muzeu v Olomouci (zdroj: wikipedie)

Významnou událostí spojenou s tímto palácem byla roku 1306 (4. srpna) vražda krále českého, uherského a polského Václav III. z rodu Přemyslovců. Tím se uzavřela mužská vládnoucí linie domácího panovnického rodu... Ale to už je jiná historie.

Příležitostná poštovní dopisnice "Obnovení Olomouckého biskupství knížetem Vratislavem II. (1063)" s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" (nominální hodnoty "A" - tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) vychází v pořadí jako 4. emise PRESSFIL v roce 2013. Datum vydání: 31. ledna 2013, limitovaný náklad: 1.000 kusů, prodejní cena: 50,00 CZK, katalogové označení emise: 2013/04, katalogové označení dopisnice: Pre. 04/13.

V případě zájmu je možno příležitostnou poštovní dopisnici České republiky zakoupit již nyní (bude distribuována až v den vydání, tj. 31. ledna 2013) na e-shopu NEWSPHILA po stisknutí odkazu zde.Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL v roce 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
03.01.2013
28.01.2013
31.01.2013
14.02.2013
26.02.2013
28.02.2013
02.03.2013
04.03.2013
10.03.2013
15.03.2013
26.03.2013
25.04.2013
26.04.2013
11.05.2013
18.05.2013
03.07.2013
14.07.2013
13.08.2013
15.08.2013
20.08.2013
10.09.2013
10.10.2013
24.10.2013
07.11.2013
21.11.2013
05.12.2013
19.12.2013

Žádné komentáře:

Okomentovat