Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/03/22

ČESKO (Praha) - Pozvánka na setkání poštovních historiků s přednáškou

Jarní setkání Českomoravské společnosti pro poštovní historii (ČMSPH) při Svazu českých filatelistů (SČF) se uskuteční v sobotu 24. března 2012 od 10.00 hodin


Setkání proběhne na tradičním místě - v sídle Svazu českých filatelistů na adrese: Holečkova 10, Praha 5 - Smíchov.


Jeho součástí bude přednáška pana Hartmuta Liebermanna (předsedy německé ArGe Tschechoslowakei) o poválečných poštovních razítkách Československa po roce 1945 (tlumočení do češtiny bude zajištěno). 


Obr. BM 000 565: Dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) zaslaný v místní přepravě (0,80 K), doporučeně (+ 3,00 K), vyplacený osmi známkami výplatné emise "Vůdce Adolf Hitler", podaný dne 12. května 1945 na poště "Praha 11". Pošta byla již vybavena novými československými (jednojazyčnými) razítky (toto s rozlišovacím označením "c"), ve druhé dekádě měsíce května bylo na mnoha poštovních úřadech k orážení zásilek použito červené barvy. Vzhledem k počtu vylepených známek celistvost zřejmě filatelistického původu, přesto málo se vyskytující materiál. 

(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")


Obr. BM 000 567: Dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) zaslaný v místní přepravě (0,80 K), vyplacený jedno známkovou frankaturou výplatní emise "Vůdce Adolf Hitler", vhozený do poštovní schránky. Na poště "Praha 25" dne 12. května 1945 známka znehodnocena otiskem orážecího stroje s již znárodněným razítkem (německý text "PRAG 25" v horní části razítka odstraněn). Celistvosti s místním výplatným jsou obecně vzácnější.
(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")

Obr. BM 000 570: Pohlednice (dopisnice) zaslaná v další přepravě (0,60 K), vyplacená jedno známkovou frankaturou výplatní emise "Vůdce Adolf Hitler", vhozená do poštovní schránky. Na poště "Praha 25" dne 14. května 1945 známka znehodnocena otiskem orážecího stroje (rozlišovací označení "II") s již znárodněným razítkem (německý text "PRAG 25" v horní části razítka odstraněn) v červené barvě.
(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")

 Obr. BM 000 576: Poštovní poukázka na částku 75,00 RM (říšských marek) určenou k připsání u peněžního ústavu Kreditanstalt v Novém Jičíně (4,00 K), vyplacená jedno známkovou frankaturou výplatní emise "Vůdce Adolf Hitler". Na poště "Praha 1" dne 15. května 1945 známka a průvodka znehodnocena otiskem nově dodaného denního razítka (rozlišovací označení "2b") s již československým textem v černé barvě. Naprosto ojediněle se vyskytujícíí materiál.
(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")

Obr. BM 002 521: Dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) zaslaný v místní přepravě (0,80 K) s poznámkou "Poštovné paušalováno". Na poště "Praha 31" dne 26. května 1945 celistvost opatřena otiskem orážecího stroje s již znárodněným razítkem s rozlišovacím označením "f" (německý text "PRAG 31" v horní části razítka odstraněn) v barvě červené. 
(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")

Obr. BM 001 741:  Dopisnice zaslaná v další přepravě (0,60 K) s natištěnou známkou výplatní emise "Vůdce Adolf Hitler", podaná do přepravy na poštovním úřadě. Vzhledem k neplatnosti protektorátních celin byla na poště "Starý Jičín" dne 18. července 1945 známka znehodnocena přeškrtnutím, údaj o placení hotově stejně jako název pošty a datum doplněny provizorním razítkem.  
(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")


Žádné komentáře:

Okomentovat