Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/03/07

ČESKO (Praha) - Pozvánka na výstavu na hlavní poště

Dnes - ve středu 7. března 2012 - se od 15.00 hodin bude konat v budově hlavní pošty "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici tradiční výstava (v pořadí již 14.) podkladů k tisku dnes vydávaných poštovních známek. A to v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře nad hlavní dvoranou pošty.
K prohlédnutí budou výtvarné návrhy, rytecké kresby, původní rytiny, tiskové archy a další zajímavosti (návrhy obálek prvního dne vydání - FDC - i jejich razítek) k emisím "Krásy naší vlasti: Kuks" (výtvarný návrh: Zdeněk Ziegler, rytina: Václav Fajt) a "150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků" (výtvarný návrh: Pavel Hrach, rytina FDC: Jaroslav Tvrdoň).Účast přislíbili všichni čtyři výše jmenovaní pánové - výtvarníci a rytci. Program předpokládá otevření výstavy v 15.00 hodin, slavnostní zahájení v 15.30 hodin, ukončení cca v 16.30 hodin. V případě požadavku na autogramy je vhodné předkládat pouze materiály vydané v tento den.


Žádné komentáře:

Okomentovat