Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/10/30

NĚMECKO (Schleiz) - Společná německo-česká výstava v příštím roce!

V rámci projektu "Euregio Egrensis", který je přeshraničním regionálním sdružením obcí a měst, se koná mnoho společných akcí.  


Jednou z již tradičních je společná mezinárodní česko-německá či německo-česká (podle toho, na kterém území se koná) výstava poštovních známek. V příštím roce se výstava uskuteční v městě Schleiz (Svobodný stát Durynsko). Je to nedaleko našich západních hranic, při cestě z Chebu do Lipska.

Město Schleiz je velmi krásné, doporučuji všem případným zájemcům o návštěvu shlédnout jeho webovou prezentaci zde - určitě dostanou chuť přijet na výstavu osobně. Výstava samotná se bude konat v termínu od 27. do 29. dubna 2012 ve Wisentahalle. 


Pro vystavovatele z České republiky, kteří by měli zájem se přihlásit se svými exponáty připomínám, že poslední termín pro podání přihlášky je 15. listopadu 2011. Přihláška je ke stažení zde. Z výstavních kategorií (tříd) jsou plánovány: tradiční (teritoriální) "LÄ", poštovní historie "PO", tématická (námětová) "TH", aerofilatelie "LU", pohledy "AK", celin "GA", fiskální filatelie (kolky) "FI", astrofilatelie "AS", cartes maximum (analogických pohlednic) "MA", literatury "LI". Skupiny "LÄ", "PO" a "LU" se dělí na podskupiny "do roku 1945" a "po roce 1945". Exponáty mladých filatelistů by měly být vystaveny v rámci totožných tříd. 

Výbor výstavy vydal dvojjazyčný 24 stránkový (!) zpravodaj s informacemi o výstavě, o filatelii ve Schleizu a jeho okolí, i o připravovaných filatelistických akcích v souvislosti s výstavou. Zpravodaj je k nahlédnutí zde


Zpravodaj je proveden velmi kvalitně a doporučuji všem zájemcům alespoň jeho prolistování na obrazovce počítače.


V této souvislosti je třeba připomenout, že výstavu "spolupořádá" i Svaz českých filatelistů (SČF). Možná by nemělo jeho vedení tuto výstavu před členy Svazu utajovat. Její neexistence na svazových webových stránkách (ke dni napsání tohoto článku) je fakt, který nelze vedením Svazu popřít. Regulérní otázkou pak je, zda má zájem vedení Svazu na informování svých členů? Pokud odpovědí je, že nikoliv, druhou otázkou je, zda pro členy Svazu nenastává okamžik požadovat změnu.
Ve svazových Informacích č. 3/2011 byl sice uveřejněn článek místopředsedy SČF Jiřího Sedláka "Zasedání organizačního výboru výstavy Schleiz 2012", ale domnívám se, že z hlediska propagace je naprosto nedostatečný. Ostatně tam zveřejněné věty: "Podpořit výstavu můžeme také tím, že svaz napíše na klub turistů v Chebu o této akci a dalších možnostech, neboť během výstavy zajistíme pro české turisty výhodnější ubytování. Projednám s Mgr. Malečkem a připravíme dopis.", asi hovoří - co se týká schopností propagovat filatelistickou výstavu - za vše. Samozřejmě, pokud oslovíme turisty, možná nějaký (třeba člen našeho Svazu) na výstavu přijde. Co to ale říci i ostatním členům Svazu...
Jak již tedy bývá dobrým zvykem, budeme - na místo Svazu českých filatelistů - o výstavě informovat pravidelně na těchto stránkách. V pravém sloupci již od dnešního dne naleznete odkaz přímo na webové stránky výstavy. Každopádně přejeme členům výstavního výboru, spolupracovníkům a podporovatelům této výstavy hodně sil, aby výstava dopadla na jedničku.

Jiří Neumann
vedoucí projektu NEWSPHILA
PRESSFIL Plzeň s.r.o. 

Žádné komentáře:

Okomentovat