Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2014/01/18

SLOVENSKO (Nitra) - Razítko k devadesátým narozeninám

U příležitosti 90. narozenin pana kardinála Jána Chryzostóma Korce bude ve středu 22. ledna 2013 pošta "NITRA 1" používat příležitostné poštovní razítko


Dominantním obrazovým motivem příležitostného poštovního razítka je portrét pana kardinála, v horní části obkroužený textem "JAN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC", k portrétu je doplněn ve vnitřku kruhu text "90 LET". Ve spodní části razítka je uvedeno datum používání a název pošty "NITRA 1".


Příležitostné poštovní razítko bude na poště "NITRA 1" k dispozici dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky ke sběratelským účelům.

Žádné komentáře:

Okomentovat