Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2014/01/17

ČESKO - První poštovní známka roku 2014

První příležitostná poštovní známka České republiky vydaná v roce 2014 bude emise "Tradice české známkové tvorby" s podtitulem "Ladislav Jirka, rytec (1914-1986)". Emise vyjde ve tradiční datum - v pondělí 20. ledna 2014 (20. ledna 1993 byla vydána první známka samostatné České republiky).


Známku (katalogové označení 0795) nominální hodnoty 13,00 CZK (tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) navrhla paní Libuše Knotková, dcera pana Ladislava Jirky.
Kromě vlastního portrétu a životopisných dat pana Ladislava Jirky jsou v pozadí známkového obrazu detaily ze tří československých příležitostných poštovních známek, kterých si cenil snad nejvíce.


Jako první detail poštovní známky nominální hodnoty 1,20 CSK (Kčs) emise "Umění" vydané v roce 1970 s přepisem obrazu pana Karla Svolinského "Družička" (1956).


Druhý detail poštovní známky nominální hodnoty 0,60 CSK (60 haléřů) emise "Houby" vydané v roce 1958 s přepisem obrazu pana Karla Svolinského "Kozák křemenáč" (Krombholzia rufese).  


A poslední - třetí - detail poštovní známky nominální hodnoty 2,40 CSK (Kčs) emise "Umění" vydané v roce 1971 s přepisem obrazu pana Albrechta Dürera "Růžencová slavnost" (1506).
Dále je poštovní známka v levé spodní části doplněna označením státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a nominální hodnotou "13 Kč".

Známka rozměrů 40 x 23 mm je tištěna plno barevným ofsetem s liniovou kresbou (kterou provedl pan Miloš Ondráček) v přepážkových listech o třiceti známkách. Celkem bude vytištěno 20.000 kusů přepážkových archů, tedy 600.000 kusů poštovních známek.


Společně se známkou bude vydána obálka prvního dne vydání (FDC), katalogové označení 0795 FDC. Její náklad bude 3.700 kusů, autorem grafického návrhu byla opět paní Libuše Knotková - Jirková, rytinu obrazové části zobrazující Mistra při práci provedl pan Miloš Ondráček. Prodejní cena obálky v den vydání bude 27,00 CZK.


Tradičně je vydáván i list s nalepenou poštovní známkou (NL) opatřenou otiskem razítka prvního dne vydání. Jeho katalogové označení je 0795 NL, list je zároveň v levém spodním rohu označen číslicí "2014" - rokem vydání, v pravém spodním rohu číslicí "1" - pořadové číslo první emise příležitostných poštovních známek v tomto roce. Prodejní cena listu v den vydání bude 15,00 CZK.Společně s archovým vydáním vychází i vydání sešitkové. Známkový sešitek (rozměrů 131 x 85 mm) bude vydán v nákladu 20.000 kusů, katalogové označení 0795 ZS. V něm vložený tiskový list obsahuje celkem osm kusů známek a dva krát dva různé známkové kupony. Celkem takto bude vydáno dalších 160.000 kusů známek, celková nominální hodnota známek ve známkovém sešitku je 104,00 CZK.


Rozmístění dvou známkových kuponů (K) je patrné z vyobrazení tiskového listu. Jejich prostřídáním vydavatel umožnil sběratelům získat možné kombinace.


Na prvním kuponu (K1, katalogové označení známky s kuponem je 0795 K1) je část československé poštovní známky (rozkresba) s připomenutím 80. výročí Národního divadla v Praze, vydané v rámci emise "Kulturní osobnosti a události" v roce 1963.


Na druhém kuponu (K2, katalogové označení známky s kuponem je 0795 K2) je část československé poštovní známky s motivem města Plzně, vydané v rámci emise "Světová výstava poštovních známek PRAGA 1962" v roce 1961.


Žádné komentáře:

Okomentovat