Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2014/01/23

ČESKOSLOVENSKO - Okupace Československa v srpnu 1968 a poštovní razítka s textem odporu!

Dnes jsme obdrželi a následně na stránky našeho e-shopu NEWSPHILA přidali sestavu ojedinělých materiálů, které připomínají srpnovou okupaci Československa v roce 1968. Vzhledem k tomu, že dodnes není jejich historie zcela známa, v tomto článku popíšeme jejich vznik.
V srpnu loňského roku jsme na stránkách našeho blogu zveřejnili článek "ČESKOSLOVENSKO - Okupace Československa v srpnu 1968 a nevydané poštovní známky", který se zabýval problematikou emise poštovních známek k "XIV. sjezdu Komunistické strany Československa". Tyto známky - nevydané z politických důvodů - jsou dodnes jedinou připomínkou a dokumentací srpnové okupace, z hlediska poštovních cenin (známek).Trochu jiná je situace u dalších filatelistických či poštovně historických materiálů - příležitostných poštovních razítek. Z rozhodnutí pracovníků ústředního ředitelství spojů (dokumenty k tomuto rozhodnutí dnes již neexistují, byly pravděpodobně před probíhající "normalizací" na přelomu let 1968/69 skartovány) byly vyrobeny v hospodářské ústředně pošt v Praze dvě sady příležitostných poštovních razítek. 


První z nich byla určena pro pošty na území Čech a Moravy. Dominantní kresbou razítka je lipový list, ve kterém jsou ve čtyřech řádcích napsána jména "SVOBODA / DUBČEK / ČERNÍK / SMRKOVSKÝ". Razítko je uzavřeno kruhem v jehož spodní části je vepsáno heslo "JSME S VÁMI". Nad ním (oddělen dvěma tečkami a kresbou lipového listu) je datum používání razítka ve tvaru "den.měsíc." (výměnné typy) a rok ("1968", pevný údaj).

- - - - -

Malé historické odbočení k textům razítek - pro mladší generaci, či pro zahraniční čtenáře, kteří nutně nemusí znát československou historii. SVOBODA - armádní generál Ludvík Svoboda (1895-1979), v době invaze v pořadí 7. prezident Československa (ve funkci od 30. března 1968 do 28. května 1975).


DUBČEK - Alexander Dubček (1921-1992), v době invaze v pořadí 4. první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa - ÚV KSČ (ve funkci od 5. ledna 1968 do 17. dubna 1969).ČERNÍK - Ing. Oldřich Černík (1921-1994), v době invaze československý premiér (ve funkci od 8. dubna 1968 do 28. ledna 1970). 

Alexander Dubček, Ludvík Svoboda, Oldřich Černík na Pražském hradě

SMRKOVSKÝ - Josef Smrkovský (1911-1974), v době invaze předseda Národního shromáždění Československé socialistické republiky - NS ČSSR (ve funkci od 18. dubna 1968 do 29. ledna 1969).


JSME S VÁMI - část hesla "Jsme s Vámi, buďte s námi!", které jako slogan přijal Svobodný vysílač Ústředního výboru KSČ (Komunistické strany Československa) krátce po okupaci. 


- - - - -


Specifickým znakem těchto razítek (jak první i druhé sady) je skutečnost, že z důvodu předpokládaného utajení jejich používání před okupační armádou, nemají uvedené číslo pošty, pouze název města. Bylo předpokládáno, že tak mohou být přesunovány mezi jednotlivými poštami, případně i dalšími pracovišti pošty - třídícími provozy a podobně. 
Razítka tak nebyla přímo používána u přepážek pošt, z tohoto důvodu téměř neexistují doporučené (zapsané) zásilky s těmito razítky.Druhá sada byla určena pro pošty na území Slovenska. Dominantní kresbou razítka je lipový list, ve kterém jsou ve čtyřech řádcích napsána jména "SVOBODA / DUBČEK / ČERNÍK / SMRKOVSKÝ". Razítko je uzavřeno kruhem v jehož spodní části je vepsáno heslo "SME S VAMI". Nad ním (oddělen dvěma tečkami a kresbou lipového listu) je datum používání razítka ve tvaru "den.měsíc." (výměnné typy) a rok ("1968", pevný údaj).


- - - - - 


Obě dvě sady razítek byly používány od konce srpna do 30. září 1968. Na území Čech a Moravy u pošt (abecední pořadí): Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, a Ústí nad Labem.


Na území Slovenska u pošt (abecední pořadí): Banská Bystrica, Bratislava, a Košice.

Výše uvedená razítka jsou nabízena v internetovém E-shopu NEWSPHILA na obálkách ve dvou variantách - s výplatní známkou s prezidentem Ludvíkem Svobodou (jako dopis s tarifem 0,60 CSK), případně s výplatní známkou Nitra z emise Města (jako tiskopis s tarifem 0,20 CSK). Cena za obálku je 399,00 CZK.


Celkem je takto nabízeno 17 kusů materiálů, všechny oraženy razítky z posledního dne používání - tedy 30. září 1968. Jsou oraženy takzvaně z "ochoty", neboť v té době by již jak odesílatel zásilky, tak i její adresát, mohl očekávat možné problémy. 


Všechny tyto materiály je možno nalézt na odkazu  zde.


Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s okupací Československa v srpnu 1968  jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
28.08.2013
23.01.2014
ČESKOSLOVENSKO - Okupace Československa v srpnu 1968 a poštovní razítka s textem odporu!

Žádné komentáře:

Okomentovat