Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/06/23

ČESKO - Závišův kříž, pamětní list s chybou

Dne 29. května 2013 byl společně se známkou "Závišův kříž - Vyšší Brod" hodnoty 26,00 CZK vydanou v přepážkovém listě o pěti známkách vydán i zvláštní list.


Tento „Příležitostný tisk Závišův kříž, příloha katalogu výstavy PM ve Vyšším Brodě“ je vložený v modrých sametových propagačních deskách České pošty, s. p., a je sestavený ze dvou vložených kartonových shodně číslovaných příloh: 


1. Kresba známky Závišův kříž od Miloše Ondráčka ve velikosti A5 na výšku, dole s drobným textem: „ROZKRESBA ZNÁMKY ZÁVIŠŮV KŘÍŽ OD RYTCE MILOŠE ONDRÁČKA, ČESKÁ POŠTA, s. p., 2013“. Tisk kresby je proveden technikou ofsetu v černé barvě. 


2. Druhý list uvnitř s nalepenými původními otisky rytin známek v jednotlivých barevných variantách a barevný soutisk známky (s přeškrtnutou hodnotou), krytými kartonovou paspartou, opatřenou ve spodní části tiskem původní cisterciácké pečetě používané ve Vyšším Brodě a drobným textem: „OTISKY A SOUTISK RYTIN ZNÁMKY ZÁVIŠŮV KŘÍŽ OD RYTCE MILOŠE ONDRÁČKA, ČESKÁ POŠTA, s. p., 2013“. Pasparta je opatřena podpisem P. Jana Justýna Berky, OCist, převora Cisterciátského opatství ve Vyšším Brodě. 

V těchto dnech byl předložen druhý list s vadou - na místo nalepené šesté "známky" - kompletního barevného soutisku - je nalepen znovu tisk ze čtvrtého pole - tisk černou barvou


Lze se oprávněně domnívat, že naopak někde se nachází tisk, kde je vyměněno čtvrté a šesté pole obráceně - kompletním barevným soutiskem.

Žádné komentáře:

Okomentovat