Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/06/21

ČESKO - O vlakové poště... aneb vlaková pošta ožila po 14. letech!

Od uzavření 149. let historie vlakových pošt uplynulo dne 29. května již čtrnáct let. Fandové historie poštovnictví a železniční dopravy spojili své síly a 16.června vypravili muzejní historickou vlakovou poštu na trati se zastavenou osobní dopravou z Pohořelic do Vranovic.

Fotografie č. 1 (autor © Petr Študent, MVP): Pohled do kancelářské části s přihrádkami na třídění velkých dopisů a balíčků.

Návštěvníci mohli v Pohořelicích a později i ve Vranovicích navštívit výstavu Muzea vlakové pošty (MVP), které byla umístěna do historického poštovního vozu vyrobeného vagónkou Tatra Kolín v roce 1949.

Fotografie č. 2 (autor © Petr Študent, MVP): Celkový pohled do kancelářské části s třídičem malých dopisů.

Poštovní vůz byl pak zařazen do historické parní soupravy jako muzejní poštovní kurz, během jehož jízdy simulovala tříčlenná posádka s použitím dobových poštovních zásilek, poštovních pytlů a dalších služebních pomůcek všechny běžné pracovní úkony. Osazenstvo složené z bývalých zaměstnanců vlakové pošty si tak mohlo ověřit, že práci stále zvládají, přestože již dlouhá léta v poštovních vozech nejezdí. Díky velmi teplému počasí si ale připomněli také těžké pracovní podmínky, se kterými se potýkaly posádky poštovních kurzů železničních již od svého vzniku v polovině XIX. století. "Ambulanti", jak se jim říkalo, byla elita mezi poštovními zaměstnanci a celá řada jich dodnes zastává významné funkce ve vedení České pošty.

Fotografie č. 3 (autor © Petr Študent, MVP): Pohled do skladové části s info panely a dobovými fotografiemi.

Samotná expozice výstavy MVP je koncipována stylem "posledního dne" a v návštěvnících má vyvolat dojem, že posádka se jen na okamžik vzdálila na perón pro občerstvení a za malou chvíli bude pokračovat v práci. Vše je doplněno množstvím dobových fotografií, dokumentů a předmětů běžné služební potřeby z poloviny 80. let minulého století.

Fotografie č. 4 (autor © Petr Študent, MVP): Návštěvníci výstavy.

Petr Študent, kurátor sbírky (Muzeum vlakové pošty)

Žádné komentáře:

Okomentovat