Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/10/01

ČESKO - Zjištěn nový chybotisk nálepky APOST.

Dnešního dne byla v materiálech zadávaných do prodeje v e-shopu "www.newsphila.com"  zjištěna výrazná vada tisku cenné nálepky APOST používané státním podnikem Česká pošta. Vada se týká chyby v názvu pošty.


Pošta "543 72 RUDNÍK U VRCHLABÍ" používala v roce 2002 cennou nálepku s vytištěným textem "543 72 RUDNIK U VRCHLABÍ", tedy v prvním slově chybí čárka nad písmenem "Í". Ve slově druhém je čárka již uvedena.


Zjištěná vada na celistvosti je o to zajímavější, že se jedná o služební dopis, opatřený denním razítkem a dále služebním razítkem, kdy obě mají uvedený správný nápis.


Samotná pošta je menší (s současnosti je otevřena ve všední den jen několik hodin), z toho důvodu je zřejmé, že tato vada chybí ve většině specializovaných sbírek cenných nálepek APOST. A to i vzhledem k malému počtu dochovaných materiálů (celistvostí). Sběratelé APOSTů tak mohou více než deset let shánět do svých sbírek další zajímavost...


Celistvost je nabízena na stránkách e-shopu "www.newsphila.com". Zatím platný odkaz je zde (po prodání celistvosti bude již nefunkční).

Žádné komentáře:

Okomentovat