Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/10/07

ČESKO - Obyčejné výplatní stroje? Aneb o budování kapitalizmu v Československu...

Poštovní výplatní stroj je takové zařízení, jehož otisky je možno hradit nebo zúčtovávat poštovní poplatky. Filatelisté - sběratelé celistvostí - se pak setkávají s těmito otisky (obvykle v našem poštovním prostoru v barvě červené) na listovních zásilkách, poštovních průvodkách či výjimečně i na jiných poštovních dokladech.



První stroje, které sloužily výhradně pro užití ve firmách, podnicích či organizacích, byly na území Československé republiky dány do provozu v září roku 1926, a rok od roku se jejich počet zvyšoval. Otisk výplatního stroje obsahoval tři části -"výplatní razítko" (nejprve v podobě tzv. "motýlka", později v podobě "známky" s uvedenou hodnotou), "denní razítko" (jedno kruhové, později dvoj kruhové, s názvem pošty, od 70. let minulého století obvykle i s poštovním směrovacím číslem - PSČ), a "označení oprávněného uživatele výplatního stroje" (obvykle v textové či obrazové podobě, případně kombinací obou možností).



Výplatní stroje začala od roku 1946 užívat i samotná Československá pošta, jejich počet se na poštách rovněž výrazně navyšoval s postupem let. Tyto výplatní stroje však neměly třetí část "označení oprávněného uživatele výplatního stroje", neboť pošta tento údaj nepotřebovala.



Výjimkou jsou však pošty, které na svých strojích používaly propagační či příležitostné štočky. Do konce roku 1989 se jednalo většinou o propagaci vlastních služeb pošty, či propagaci výstav, obvykle filatelistických. Jiných typů propagace bylo mizivé množství. Za období od 1. ledna 1990 do 31. prosince 1992 jich bylo na všech poštách v Československé socialistické republice (do 29. března 1990), v Československé federativní republice (od 29. března 1990 do 22. dubna 1990), a naposledy v České a Slovenské Federativní Republice (od 22. dubna 1990 do 31. prosince 1992), používáno několik desítek či dokonce stovek kusů. 

Katalog těchto otisků zatím neexistuje. Jejich katalogizaci brání i skutečnost, že ve většině případů nejsou rozeznatelné od standardních otisků firemních výplatních strojů. Na závěr alespoň několik otisků z tohoto období.

Propagační štoček užívaný ve výplatním stroji pošty "301 00 PLZEŇ 1" v červnu roku 1992, zaslaný jako standardní dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů), výplatné 1,00 Kčs.    

Propagační štoček užívaný ve výplatním stroji pošty "342 00 SUŠICE 1" v květnu roku 1992, zaslaný jako standardní dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) se službou doporučeně (příplatek + 3,00 Kčs), celkové výplatné 4,00 Kčs.

Propagační štoček užívaný ve výplatním stroji pošty "301 00 PLZEŇ 1" v únoru roku 1992, zaslaný jako standardní dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) se službou doporučeně (příplatek + 3,00 Kčs) a expres (příplatek + 3,00 Kčs), celkové výplatné 7,00 Kčs.



Některé z výše vyobrazených celistvostí je možno zakoupit v e-shopu "www.newsphila.com", přímý odkaz na tuto sběratelskou oblast (Československo 1944-1992) je uveden zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat