Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/10/04

ČESKO (Praha) - O revolučních přetiscích 1945 aneb pozvánka na přednášku...

Ve čtvrtek 4. října 2012 se v Praze v rámci XXXIII. cyklu odborných přednášek o poštovní historii a současnosti pořádaného Klubem filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 uskuteční přednáška pana Karla Holoubka "Revoluční přetisky ano či ne!".


Pan Karel Holoubek je dlouholetým sběratelem materiálů na téma roku 1945 ve vztahu k "revolučním" přetiskům na známkách protektorátu Čechy a Morava. Je naším největším odborníkem pro tuto oblast poštovní historie.


Trpělivým a několika desetiletím získávaným archivním pramenům, zaznamenáváním svědectví přímých aktérů vzniku mnoha těchto emisí prokázal, že některá vydání skutečně měla "regulérní" způsob vzniku.


Na stranu druhou, velké množství přetisků vzniklo až dodatečně, dávno po osvobození a dávno po ukončení platnosti protektorátních známek - tedy až po rozhodném datu, kterým byl v tomto případě 16. květen 1945


Přednáška, doplněná ukázkami filatelistického materiálu se koná v sále "Dřevák", v prvním patře Domu PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), od 16.30 hodin.


Jak je již dobrou tradicí, jsou srdečně zváni všichni zájemci o filatelii a poštovní historii, a to jak členové, tak i nečlenové Svazu českých filatelistů. Využijte i Vy možnost zjistit něco víc o filatelii, sbírání známek a poštovní historii...


1 komentář: