Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/10/06

ČESKO - 100. výročí zahájení balkánské války


Dne 26. září 1912 překročila černohorská vojska hranice Osmanské říše a tím vypukla balkánská válka. Dlužno podotknout, že na přelomu let 1912 až 1913 nikdo netušil, že historie jí přidá číslici "první", neboť nedlouho po podepsání mírové smlouvy v Londýně dne 30. května 1913 vypukla válka nová "druhá".


Jak vypadala situace na Balkáně na konci roku 1911 dává velmi přesně najevo výše uvedená mapa. Výsledkem postupu vojsk tzv. Balkánského svazu (Bulharsko, Řecko, Srbsko a Černá Hora), které čítaly 630.000 vojáků bylo na dvou frontách dosažení významných strategických cílů. Ostatně Osmanská říše byla v tuto dobu schopna postavit do pole "pouhých" 420.000 vojáků.


Z hlediska filatelistického je zajímavý vznik nového státu na území pod kontrolou bývalé Osmanské říše - Albánie. Výsledek války - nové hranice vítězných států jsou patrny na následující mapě.


A proč vlastně tolik informací o dávno zapomenuté a nedůležité události? Ve čtvrtek 20. září 2012 byla vydána příležitostná poštovní dopisnice "100. výročí zahájení první Balkánské války".Obrazová část je vytištěna na dopisnici vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné). Grafické řešení je dílem společnosti PRESSFIL Plzeň s.r.o., příležitostná dopisnice byla vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů.


Řecká litografie - Ioanninoa, 21. února 1913: Esad Pasha kapituluje do rukou řeckého korunního prince Constantina.


Příležitostnou poštovní dopisnici v prodejní ceně 50,00 CZK je možno zakoupit v e-shopu "www.newsphila.com", informace o ostatních dopisnicích vydávaných společností PRESSFIL jsou zde, přímý odkaz na tuto konkrétní dopisnici je uveden zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat