Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/10/17

ČESKO - Dvě nové "vlastní" známky na jednom listě

V pátek dne 19. října 2012 budou vydány dvě nové "vlastní" známky České republiky. Jsou věnovány 185. výročí vzniku České pojišťovny.


První z nich - nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) - byla vydána v nákladu 10.800 kusů, její katalogové označení je: 0016 VZ. Dominantním motivem známky je číselný údaj výročí, dále v horní části známky logo podniku a text "ČESKÁ POJIŠŤOVNA". Barevné provedení: na bílém podkladu odstíny modré, lístek v logu podniku ve žluté barvě. 


Druhá - obdobné nominální hodnoty - byla vydána v nákladu 11.700 kusů, její katalogové označení je: 0017 VZ. Dominantním motivem známky je historická budova doplněná v dolní pravé části obrazu o logo výročí, v horní části známky logo podniku a text "ČESKÁ POJIŠŤOVNA". Barevné provedení: na bílém podkladu odstíny modré, lístek v logu podniku ve žluté barvě. 


Obě známky byly vydány v jednom tiskovém listě (v absolutním pořadí od počátku vydávání "vlastních známek" druhém). Jejich umístění na archu je patrné z vyobrazení výše. Celkový náklad byl 900 kusů tiskových listů (TL), katalogové označení je: 0016-0017 VZ TL 0002. Počet známek v listě je 5x 5 kusů, celková nominální hodnota vytištěných známek na jednom TL je v den vydání rovna částce 250,00 CZK.  

Žádné komentáře:

Okomentovat