Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/11/07

ČESKO - Přítisky na kuponech (listopad 2011)

S novými přítisky na kuponech vydaných v září letošního roku jsme Vás na těchto stránkách seznámili před nedávnem. Začátek listopadu dává tušit nebývalou "smršť" v jejich vydávání. 

První přítisk vydaný 2. listopadu 2011 je k 10. výročí restaurace Bredovský dvůr, která se nachází v ulici Politických vězňů (č. 13) nedaleko od komplexu hlavní pošty v Praze. Přítisk byl vydán na říjnové emisi "Brána s pávem" nominální hodnoty "A". Celkem bylo vydáno 100 kusů tiskových listů, více informací o jejich případném zakoupení je možno obdržet na e-mailové adrese info@bredovskydvur.cz.


Druhý přítisk - vydaný ve stejný den - je k 20. výročí technicko-inženýrské společnosti WARMNIS, která se zabývá komplexními službami v oblasti energetiky a tepelné techniky (tzn. od přípravy projektu a optimalizaci řešení až po jeho realizaci). Touto činností je schopna pokrýt všechny oblasti energetických služeb v oboru teplo, plyn, elektřina, měření a regulace. Přítisk byl vydán na emisi "Brána s pávem" nominální hodnoty 10,00 CZK. Celkem bylo vydáno 60 kusů tiskových listů, více informací o jejich případném zakoupení je možno obdržet na e-mailové adrese warmnis@warmnis.cz, případně na adrese poštovní: WARMNIS s.r.o., Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC.


Třetím - a zatím posledním listopadovým přítiskem - je k V. sjezdu OS ZPTNS. Ta zkratka znamená: Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Přítisk byl vydán na emisi "Letní den" nominální hodnoty 10,00 CZK. Celkem bylo vydáno 250 kusů tiskových listů, více informací o jejich případném zakoupení je možno obdržet na poštovní adrese: OS ZPTNS, náměstí Winstona Churchilla 2, 113 59 PRAHA 3. 


S tímto kuponem se pravděpodobně setkáme i v běžném poštovním provozu. Pátý sjezd se uskuteční v Liberci v prostorách hotelu Babylon, přičemž jeho doprovodnou akcí bude i používání příležitostného poštovního razítka ve dnech 25.11. (08.00-17.00 hodin) a 26.11. (08.00-12.00 hodin) na přepážce pošty "460 01 LIBEREC 1" umístěné v hotelu.Žádné komentáře:

Okomentovat