Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/11/19

ČESKO (Praha) - Ochrana přírody v Poštovním muzeu naposled!

Zítra - v neděli 20. listopadu 2011 - je poslední den, kdy je možno v Poštovním muzeu Praha shlédnout výstavu "Ochrana přírody na poštovních známkách České republiky".
K samotné výstavě vydalo Poštovní muzeum Praha příležitostnou poštovní dopisnici nominální hodnoty "E" (poštovné Evropa, v den vydání ekvivalent nominální hodnoty 20,00 CZK).
Zároveň bylo dne 15. října 2011 používáno příležitostné poštovní razítko pošty "110 00 PRAHA 1" u příležitostné poštovní přepážky umístěné v prostorách muzea.
U příležitosti této výstavy vydala společnost PRESSFIL Plzeň s.r.o. čtyři pamětní listy (každý v nákladu jedno sto číslovaných kusů) standardního formátu A5 s tématikou Biosferické rezervace UNESCO Dolní Morava
Poznámka: na následujících obrázcích je černé orámování vytvořeno podkladem při scanování, černý rám není součástí pamětního listu.
První (A) s vylepenou známkou hodnoty 10,00 CZK a kuponem (emise "Ochrana přírody: Dolní Morava - biosferická rezervace UNESCO", katalogové označení 0644), doplněný o fotografii pořízenou z nejvyššího bodu Pavlovských vrchů na zříceninu gotického hradu Děvičky (též Dívčí hrady či Maidberg) s vodní nádrží Nové Mlýny v pozadí. Dále je zde logo biosferické rezervace Dolní Morava, logo ke 40. výročí programu UNESCO "Člověk a biosféra" (MAB), známka je ručně oražena příležitostným poštovním razítkem. Pamětní listy (A) jsou číslovány 001-100.
Druhý (Bs vylepenou známkou hodnoty 18,00 CZK a dvěma kupony (emise "Ochrana přírody: Dolní Morava - biosferická rezervace UNESCO", katalogové označení 0647), doplněný o mapu území biosferické rezervace Dolní Morava. Dále je zde logo biosferické rezervace Dolní Morava, logo ke 40. výročí programu UNESCO "Člověk a biosféra" (MAB), známka je ručně oražena příležitostným poštovním razítkem. Pamětní listy (B) jsou číslovány 001-100.
Třetí (Cs vylepenou známkou hodnoty 12,00 CZK (emise "Ochrana přírody: Dolní Morava - biosferická rezervace UNESCO", katalogové označení 0645), doplněný o mapu území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava. Dále je zde logo ke 40. výročí programu UNESCO "Člověk a biosféra" (MAB), známka je ručně oražena příležitostným poštovním razítkem. Pamětní listy (C) jsou číslovány 001-100. 
Čtvrtý (Ds vylepenou známkou hodnoty 14,00 CZK (emise "Ochrana přírody: Dolní Morava - biosferická rezervace UNESCO", katalogové označení 0646), doplněný o mapu území biosferické rezervace Dolní Morava s vyznačením jednotlivých oblastí a lokalit NATURA 2000. Dále je zde logo biosferické rezervace Dolní Morava, logo CHKO Pálava, logo NATURA 2000, logo ke 40. výročí programu UNESCO "Člověk a biosféra" (MAB), známka je ručně oražena příležitostným poštovním razítkem. Pamětní listy (D) jsou číslovány 001-100.  


Kromě výše uvedených pamětních listů byly příležitostným poštovním razítkem ručně oraženy i čtyři příležitostné poštovní dopisnice "Motýli České republiky" vydané v roce 2006. Takto bylo oraženo cca 50 kusů sad těchto dopisnic, řádně vyplacených na současný poštovní tarif. Podrobnosti jsou uvedeny zde

Žádné komentáře:

Okomentovat