Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/11/06

ČESKO - Příležitostná dopisnice "TOBRUK" s příležitostným razítkem

Ve středu 9. listopadu 2011 Česká pošta s.p. dává do oběhu příležitostnou poštovní dopisnice nominální hodnoty "E" (výplatné Evropa, v den vydání ekvivalent 20,00 CZK) "Bitva u Tobruku". Dopisnice je vydávána v nákladu 3.700 kusů. 


Obrazová část "známky" je tvořena v popředí (levé části) hlavou vojáka s výsostným označením československých jednotek na helmě, v pozadí (střední a pravé části) s bojujícími - střílejícími - vojáky ze zákopu. Námětem hlavní - obrazové - části dopisnice jsou dva vojáci (s československou vlajkou na helmách) střílející z úkrytu barikády.
Autorem grafického návrhu dopisnice je Karel Zeman, dopisnice jsou tištěny ofsetem. Prodejní cena jedné dopisnice činí 25,00 CZK.


V rámci anotace vydání Česká pošta s.p. uvádí: "V průběhu válečných operací bylo v letech 1941 a 1942 svedeno v Tobruku a jeho okolí několik bitev mezi britskou armádou a mezi německými a italskými jednotkami (Afrikakorps). Město bylo v této době několikrát dobyto oběma stranami. 11. dubna 1941 byl Tobruk obklíčen německo-italskými vojsky. Obklíčené území hájily britské a australské jednotky (byly německými médii nazvány jako „Pouštní krysy“ a australské jednotky název přijaly za své), které byly v říjnu 1941 vystřídány čerstvými silami. Mezi ně patřila i polská Samostatná brigáda karpatských střelců, jíž byl podřízen také 11. československý pěší prapor.
Pro československé jednotky to byla největší válečná akce na Blízkém Východě a v Severní Africe. Československý pěší prapor pod velením podplukovníka Karla Klapálka o síle 643 mužů zde od 21. října do 10. prosince 1941 hájil nejvíce ohrožený západní úsek pevnostního perimetru. V bojích o Tobruk padlo 14 příslušníků praporu, 26 bylo těžce a 55 lehce zraněno. Boje spojeneckých i československých vojáků dodnes připomíná památník a vojenský hřbitov."


Na zdi tobruckého hřbitova je vytesán tento nápis: „Toto je posvátná půda, neboť zde leží ti, kdo zemřeli pro vlast. Za západu slunce a zrána budeme na ně vzpomínat…“


U příležitosti vydání příležitostné dopisnice bude na poště "110 00 PRAHA 1" ve dnech 9. až 16. listopadu používáno příležitostné poštovní razítko s motivem československého státního znaku z dobové důstojnické čepice. Jeho autorem je opět Karel Zeman.

Žádné komentáře:

Okomentovat