Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/10/10

Blog NEWSPHILA - malá (velká) událost

V sobotu - 8. října 2011 - jsme na blogu NEWSPHILA zaznamenali údaj hodný publikování - překročení hranice 5.000 zhlédnutých stránek.

Vzhledem k tomuto kulatému číslu, které přišlo právě týden před naším prvním výročím provozu blogu NEWSPHILA, jsme se rozhodli zapátrat ve statistikách. Zjistit něco víc o nás (co děláme dobře či špatně), a rovněž o Vás - našich čtenářích (co čtete, jakým zprávám dáváte přednost, odkud jste, či jaký používáte operační systém).


Stránky blogu začaly fungovat od 15. října 2010 (první záznam byl vystaven ráno, v 05.15 hodin). Do konce roku probíhalo intenzivní doplňování odkazů do rubrik "FILATELISTICKÉ ORGANIZACE", "POŠTOVNÍ SPRÁVY" a "POŠTOVNÍ MUZEA", které dávají relevantní odkazy na tyto instituce z Evropy. Postupně budou přibývat další světadíly.
Od ledna 2011 začalo "experimentování" s příspěvky a informacemi z různých oblastí a oborů filatelie, které se ukázalo jako krok správným směrem. Od dubna 2011 překročil počet příspěvků 15 měsíčně, cílem v následujícím období by mělo být alespoň 30 či 31 příspěvků měsíčně (tedy nejlépe jeden denně).

Další oblast, kterou si blog NEWSPHILA dává za cíl v informovanosti, je v rámci rubriky "O FILATELII V ČESKU..." (pravý sloupec v dolní části) zveřejňovat odkazy na webové a blogové stránky filatelistických klubů, které se nám povedlo zjistit a jsou něčím zajímavé. Tedy alespoň tím, že klub "nespí" (či není v hluboké "ilegalitě"), ale dává o sobě vědět... Ostatně podtitul rubriky "O FILATELII V ČESKU..." je "... aneb kde to žije". Snažíme se tak vyplnit mezeru v informovanosti, kterou by - dle našeho názoru - měl provádět Svaz českých filatelistů (SČF). Vzhledem k tomu, že tato organizace mnoho zájmu o propagaci svých klubů neprojevuje, pokoušíme se tak trochu "suplovat" v informování veřejnosti za ni.

Pro sběratele a vystavovatele jsme v polovině roku 2011 zprovoznili (rovněž v pravém sloupci) dvě - zatím malé - rubriky "MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÉ VÝSTAVY" a "MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÉ VELETRHY A BURZY", které se snaží formou odkazů informovat o dění jak v České republice, tak i okolních zemích.

Je zde třeba zmínit ještě jedno "vylepšení" stránek blogu NEWSPHILA - od 5. července 2011 - přibyly v horní části pravého sloupce vlajky sedmi zemí - Velké Británie, Německa, Ruska, Francie, Španělska, Itálie a Polska - které reprezentují jednotlivé jazykové verze našeho blogu. Verze prozatím fungují formou strojového překladu, ale jak se ukázalo (a nadále ukazuje) na návštěvnosti, jedná se o výrazné zlepšení. Pro většinu návštěvníků nemluvících česky (byť se zajímajících o dění ve filatelii v Česku) je to výrazné zlepšení, jak lze soudit podle jejich opakovaných připojení. 


NÁVŠTĚVNÍCI BLOGU...
(... aneb odkud jste, přátelé)

Podle zemí, ze kterých se unikátní návštěvníci našich stránek přihlašují, lze sestavit následující přehled (pořadí, země, počet unikátních návštěvníků): 01. Česká republika (1.161), 02. Slovensko (112), 03. Spojené státy (46), 04. Belgie (15), 05. Německo (15), 06. Nizozemí (11), 07. Rusko (5), 08. Rakousko (4), 09. Polsko (3), 10. Turecko (3), 11. Maďarsko (2), 12. Ukrajina (2), 13. Kanada (2), 14. Filipíny (2), 15. Bulharsko (2), 16. Slovensko (2), 17. Itálie (1), 18. Srbsko (1), 19. Malta (1), 20. Indie (1), 21. Súdán (1), 22. Bosna a Hercegovina (1), 23. Finsko (1), 24. Velká Británie (1), 25. Evropská unie (1). Celkem 1.396 návštěvníků.  


PUBLIKOVANÉ MATERIÁLY...
(... aneb co kdo čte a čím jsme čtenáře zaujali)

Ze "záznamů" (hlavní rubrika blogu) byl nejvíce zobrazen článek "Nová známková země na obzoru" (z 10.07.2011) pojednávající o vzniku republiky Jižní Súdán. Druhý v pořadí "Strojová příležitostná razítka první republiky" (z 04.05.2011) zval na stejnojmennou přednášku pořádanou pražským Klubem filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů. Třetím (bronzovým) článkem "ČESKO - Mimořádná výrobní vada tisku známek" (z 26.07.2011) bylo zveřejnění objevu dvojitého tisku modré barvy známky hodnoty 11,00 CZK (katalogové označení 0194) námětu barokní zámek ve Valticích na Moravě z emise "Krásy naší vlasti" vydané v roce 1998.
Ze "stránek" (pravý sloupec blogu) v zobrazení vedou jednoznačně "POŠTOVNÍ SPRÁVY", následují "FILATELISTICKÉ ORGANIZACE", přehled uzavírají "POŠTOVNÍ MUZEA".


ZDROJE PROVOZU...
(... aneb kdo na nás jak přišel, a nebojí se vracet...)

Nejvíce "nových tváří" přichází přes odkazující adresu URL http://dopisnice.blogspot.com (blog o příležitostných poštovních dopisnicích vydávaných společností PRESSFIL Plzeň s.r.o.). Budeme-li sledovat odkazující weby, nejvíc návštěvníků přišlo - jak jinak - z adresy www.google.com.


PUBLIKUM...
(... aneb co o Vás víme a nebojíme se dále to publikovat...)

Zobrazení stránek podle zemí - jednoznačně vede Česká republika, následována Spojenými státy a Slovenskem. V delším odstupu následuje Německo, Rusko, Velká Británie, Brazílie, Bulharsko, Španělsko a Nizozemí.


Zobrazení stránek podle prohlížečů - potvrzuje drtivé vítězství dvou: Firefox (40 %) a Internet Exporer (38 %), následuje: Opera (11 %), Chrome (7 %) a Safari (1 %). Zbývající tři procenta jsou součtem pěti dalších prohlížečů: SeaMonkey, Konqueror, Mobile Safari, chromeframe a Comodo_Dragon. 


Zobrazení stránek podle operačních systémů (OS) - "palma vítězství" patří OS Windows (96 %), statisticky významnými jsou ještě OS Linux (1 %) a OS Macintosh (1 %). O zbývající 2 % se dělí sedm operačních systémů, určitým překvapením (alespoň pro nás) je přítomnost OS pro mobilní telefony (... inu, pokrok nezastavíš...). Jejich pořadí: Other Unix, iPad, Android, BeOS, i686 Linux, Nokia a iPhone.Žádné komentáře:

Okomentovat