Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/07/10

Nová "známková" země na obzoru

V sobotu 9. července 2011 vznikl nový - již 193. - stát světa "Jižní Súdán" (Republic of South Sudan). Vznikl na základě ukončení druhé občanské války v Súdánu (probíhající v letech 1983-2004), jejímž výsledkem byla mírová dohoda podepsaná 9. ledna 2005 v keňském Nairobi. 

mapa Súdánu (2006), včetně rozdělení na jednotlivé regiony (zdroj: wikipedia)

Ze sedmi bodů mírové dohody první říká, že referendum o nezávislosti jižní části zeme se uskuteční v roce 2011, čtvrtý, že v zemi bude nadále fungovat duální bankovní systém - severní část země bude používat súdánský dinár, - jižní súdánskou libru. Jen pro upřesnění, na základě dohody mezi Centrální vládou a vládou jižního Súdánu došlo k dohodě o používání společné měny pro obě území a od 1. července 2007 je jedinou měnou súdánská libra (SDG).  Byly vydány bankovky hodnot 1 SDG, 2 SDG, 5 SDG, 10 SDG, 20 SDG a 50 SDG. bankovka hodnoty 1 libry (SDG)
bankovka hodnoty 2 libry (SDG)
 


bankovka hodnoty 5 liber (SDG) 

Poměry při výměně stávajících měn za měnu novou byly následovné: 1 SDG = 100 SDD (súdánský dinár - sever země) a 1 SDG = 1000 SDP ("stará" súdánská libra - jih země). Súdánská libra (SDP) platila na území země od 1. ledna 1958, od 8. července 1992 zavedla Centrální vláda jako novou měnu dinár, který vycházel z libry v poměru 10 liber = 1 dinár. Tuto novou měnu ale odmítl Jižní Súdán používat.
Lze předpokládat, že tyto bankovky budou postupně vyměněny za nové vzory - každá z nich má v pravém horním rohu lícové strany zobrazenou mapu Súdánu, a to včetně právě osamostatněného se Jižního Súdánu. 


 
bankovka hodnoty 10 liber (SDG)bankovka hodnoty 20 liber (SDG)
 

bankovka hodnoty 50 liber (SDG)

Vlastní referendum se uskutečnilo od letošního 9. do 16. ledna, s výsledky vyhlášenými 7. února: 98,83 % z necelých čtyř milionů hlasujících se vyjádřilo pro samostatnost. Zatím sporným územím mezi oběma státy zůstává region Abyei, kde se má konat další referendum o jeho budoucím přičlenění k jedné či druhé zemi.

hlasovací lístky referenda vypadaly poměrně jednoduše, a to i včetně příslušných symbolů 
Mimochodem, tak nějak podobně mohly v roce 1992 vypadat hlasovací lístky o rozdělení (či zachování) České a Slovenské federativní republiky. 

Mapa nového státu, včetně rozdělení na dnešních deset správních regionů, které původně tvořily tři provincie Súdánu. 
První provincie Equatoria: tři regiony Střední Equatoria (Central Equatoria), Východní Equatoria (Eastern Equatoria), a Západní Equatoria (Western Equatoria). 
Druhá provincie Bahr al Ghazal: čtyři regiony Severní Bahr al Ghazal (Northern Bahr al Ghazal), Západní Bahr al Ghazal (Western Bahr al Ghazal), Lakes, a Warrap.
Třetí provincie Velký Horní Nil (Greater Upper Nile): tři regiony Jonglei, Unity a Horní Nil (Upper Nile).


současná mapa Jižního Súdánu, včetně "sporných" území - regionu Abyei u hranic se Súdánem, 
a regionu - trojúhelníku - Ilemi u hranic s Keňou (zdroj: wikipedia)

Ještě k regionu Abyei - není právě jednoduché získat jeho podrobnější současnou mapu. Při podrobnějším "prosátí" internetu se to podařilo, a to prostřednictvím webových stránek http://www.nilebuffalo.com/docs/abyei3.php, kde jsou vysvětleny úpravy hranic od roku 2005, vytyčené hraniční body a mnoho dalších zajímavostí o tomto "sporném" území.


Když už popisujeme celé území několik slov i "trojúhelníku" Ilemi u hranic mezi Etiopií a Keňou. Jak se zdá celý problém tohoto území je starý již cca 100 let a v nejbližší době pravděpodobně rychlé řešení nepřijde. I když, kdo ví...

 Žluté čáry jsou současné hranice zemí, fialová tzv. "Maud" linie z roku 1902 (1908) jako provizorní linie mezi Keňou a Etiopským císařstvím, červená tzv. "Wakefield" linie (někdy udávaná i jako "Červená") z roku 1938, vytyčená společným keňsko-súdánským výzkumným týmem, "Modrá" linie byla stanovena jednostranně Velkou Británií v letech 1944-1947, poslední "Zelená" linie stanovena Súdánem v roce 1950. Zkrátka nekonečný příběh... 

Ale zpět k vyhlášení státní samostatnosti. Zbývají ještě nezbytné mezinárodní "formality", na základě doporučení Rady bezpečnosti (plánované na 13. července) by o den později - 14. července - měla být Republika Jižní Súdán - hlasováním Valného shromáždění OSN přijata za člena.

vlajka Jižního Súdánu by měla být vyvěšena před budovou OSN ihned po jeho přijetí za řádného člena, 
a to za přítomnosti generálního tajemníka OSN

Po přijetí za řádného člena OSN je státu přiděleno několik kódů země v rámci Mezinárodní organizace pro narmalizaci. Dvoupísmenný kód internetové domény (uvažovaný a logický ".ss" pravděpodobně neprojde vzhledem k negativnímu významu v Evropě). Třípísmenné pak na cestovní pasy a určení nové měny země.


státní znak Republiky Jižní Súdán

Rovněž až po přijetí za plnoprávného člena Organizace spojených národů může stát - respektive jím učený poštovní operátor - pořádat o členství ve Světové poštovní unii (UPU). Zatím lze předpokládat, že poštovní provoz bude standardnmě fungovat přes území Súdánu. Nové poštovní známky zatím nebyly vydány, ale lze oprávněně předpokládat, že na ně dlouho čekat nebudeme.
Jedno z ministerstev nového státu má název "Ministerstvo telekomunikací a poštovních služeb", je tedy zřejmé, že vláda Jižního Súdánu přikládá poštovním a telekomunikačním službám velkou důležitost. Ministerstvo sídlí na poštovní adrese: Ministry of Telecommunication and Postal Services, Post Office Box 33, Juba, Southern Sudan, e-mailová adresa: info@motps.goss.org.Ministrem (celkem je ministerstev v Jižním Súdánu 31, toto je v pořadí dvaadvacátým) se stal pan H.E. Maj. Gen. Madut Biar Yel

Hlavním městem nového státu je Juba (česky: Džuba), rozloha země je 619 745 km² (v pořadí čtyřicátápátá na světě), počet obyvatel je dle odhadu (z roku 2008) celkem 8 260 490 (94. místo na světě). Prezidentem se stal generál Salva Kiir Mayardit, který tuto funkci vykonával (jako hlava jižního Súdánu v rámci  Súdánské republiky) již od 30. července 2005.

prezident Republiky Jižní Súdán, generál Salva Kiir Mayardit (foto 2009, zdroj: wikipedia)

Na závěr, alespoň pro představu, jak vypadá současná známková tvorba Súdánské republiky dvě emise ze závěru loňského roku. Je pravděpodobné, že známky Súdánské republiky budou (i vzhledem k zatím používané společné měně) na území Republiky Jižní Súdán ještě nějakou dobu v platnosti.

emise v jejíž symbolické kresbě je ještě použita celá mapa Súdánu (tedy i jižních území)

tříznámková emise vydaná k 70. výročí súdánského rozhlasového vysílání

O případném vydání prvních známek Republiky Jižní Súdán Vás budeme na těchto stránkách informačního blogu NEWSPHILA samozřejmě informovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat