Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/10/02

ČESKO - Emise "Muži 28. října 1918" a předtisková příprava

Ve čtvrtek 27. září 2018 byla podpisem schvalovacích nátisků v Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. ukončena přípravná fáze vydání "vlastních" poštovních známek emise "Muži 28. října 1918". 


Jak je patrné z přiložených fotografií, tiskový arch (TA) obsahuje čtyři pole známkových sešitků (ZS), přičemž každé je identifikovatelné prostřednictvím tzv. "sudoku". Tzv. "SUDOKU" je ve filatelistickém názvosloví označení grafického schématu (které je umístěno vždy uprostřed vnitřní strany známkového sešitku), které udává příslušné umístění známkového sešitku (ZS) v tiskovém archu (TA). 


V rámci schvalovacích nátisků byly zástupci zadavatele (NEWSPHILA z.s.), vydavatele (Česká pošta s.p.) a zhotovitele (Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.) podepsány jak vytištěné vnitřní strany (se známkami) známkového sešitku, tak i strany vnější (destiček či obalu) známkového sešitku.


O dalších materiálech a postupech jednotlivých prací v souvislosti s vydáním emise "Muži 28. října 1918" Vás budeme informovat na stránkách tohoto blogu.

Žádné komentáře:

Okomentovat