Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/09/28

ČESKO - Nové "vlastní" známky k 100. výročí vzniku Československa

Na neděli 28. října 2018 připadá výroční den – jubilejní sté výročí – vzniku samostatného československého státu. U příležitosti této události bude v rámci projektu „Muži 28. října 1918“, který zahrnuje vydání ručně vázané knihy, vydání mincí (medailí) z drahých kovů, rovněž vydána i emise „vlastních“ poštovních známek České republiky, a to v provedení známkového sešitku (ZS).

VZ Muži 28. října 1918 - 01 František Soukup

Celkem osm poštovních známek nominální hodnoty „A“ (hodnota výplatného za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů zaslaný v tuzemsku, v den vydání ekvivalent 19,00 CZK) připomene podoby tzv. „Mužů 28. října“ a to v podobě přední strany vydávaných medailí, které realizoval mistr Slavomír Primák. 

VZ Muži 28. října 1918 - 02 Jiří Stříbrný

Jedná se o podoby pánů Františka Soukupa, Jiřího Stříbrného, Aloise Rašína, Vavro Šrobára, a Antonína Švehly, na další poštovní známce je zobrazena reversní strana všech medailí v podobě mapy státu doplněného lvem trhajícím okovy. Poslední dvě známky jsou věnovány pohledu na vlastní knihu „Muži 28. října“ a logo projektu, pod kterým je toto vydání realizováno.

VZ Muži 28. října 1918 - 03 Alois Rašín

Vlastní, hlavní, grafické pole („medaile“) je vkomponováno do ozdobného rámu, který připomíná orámování našich prvních československých poštovních známek s motivem Hradčan od mistra Alfonse Muchy. Ostatně i samotný název emise je tvořen fonty písma vzdáleně odkazujícími k tvorbě Alfonse Muchy a k některým jeho návrhům z volné tvorby.

VZ Muži 28. října 1918 - 04 Československo

Známkový sešitek bude mít katalogové označení VZ ZS 0088, vlastní katalogové označení jednotlivých poštovních známek bude stanoveno státním podnikem Česká pošta.

VZ Muži 28. října 1918 - 05 Vavro Šrobár

Kromě vydání vlastního známkového sešitku (ZS) je předpokládáno k této emisi vydat i tzv. cartes maximum (CM), tedy analogické pohlednice, pamětní listy (PL) a pamětní obálky (PaO), které připomenou tento významný den v historii našich národů. 

VZ Muži 28. října 1918 - 06 kniha Muži 28. října

O vlastním vydání této emise, počtech jednotlivých materiálů, možnostech objednání apod., Vás budeme informovat prostřednictvím tohoto blogu v první polovině měsíce října 2018. Nebo je možné poslat požadavek o zaslání informace přímo na naši adresu newsphila.plzen@centrum.cz, jakmile budou k dispozici definitivní informace, zašleme je zájemcům prostřednictvím e-mailu obratem.  

VZ Muži 28. října 1918 - 07 Antonín Švehla

Vzhledem k tomu, že výročí jednoho sta let je v naší novodobé historii natolik unikátní, připravované sběratelské materiály jsme se rozhodli doplnit o další (příležitostná poštovní razítka, příležitostné nálepky na doporučené dopisy), jejichž kombinováním dojde jistě k vytvoření vysoce hodnotných pamětních poštovně-historických dokladů, které mají do budoucna kromě pamětního významu pro jejich držitele i význam investiční.

VZ Muži 28. října 1918 - 08 Logo projektu

Jak jsme již uvedli, podrobnější informace o vydání a doplňujících materiálech budou průběžně zveřejňovány na tomto blogu.

Žádné komentáře:

Okomentovat