Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/07/30

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ 0085) "Královské město Kadaň

Právě dnes - v pondělí 30. července 2018 - vychází pod názvem "Královské město Kadaň" tiskový list (TL) "vlastních" známek, který obsahuje celkem dvacet pět kusů poštovních známek České republiky nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 19,00 CZK).

VZ TL 0085

Tato emise je věnována propagaci města - ke každé známce je po levém (15.-25.) i pravém (1.-14.) okraji tiskového listu (TL) popsán její motiv, ať již pohled na příslušnou památku, či událost.

Tiskový list byl vydán v nákladu 600 kusů (tedy celkem 15.000 kusů poštovních známek). Vzhledem k tomu, že každá známka má různý motiv, je náklad jednotlivých poštovních známek rovný taktéž 600 kusů. Autoři použitých fotografií jsou pánové Tomáš Krucký a Václav Vlasák, autorem vlastní grafické úpravy listu je pan Jan Běla (Grafika Color 3P Kadaň).

Poštovní známky a tiskové listy (TL) jsou v prodeji pouze v městském Informačním centru v Kadani, tedy jejich pořízení vyžaduje osobní návštěvu královského města.

Z tohoto důvodu jsme zajistili pro všechny zájemce o sbírání "vlastních" poštovních známek České republiky omezené množství tiskových listů (TL), které standardně zasíláme, v rámci nabídky vlastních známek prostřednictvím našeho e-shopu na odkazu zde

Vlastní poštovní známky, každá s výrazným textem "KADAŇ" a letopočtem "2018" mají katalogové označení v rozmezí VZ 0810 - VZ 0834.

VZ 0810 Královské město Kadaň — Katova ulička, nejužší ulice v České republice
VZ 0811 Královské město Kadaň — Socha orloje, umělecká podoba původního Staroměstského orloje, který sestrojil Mikuláš z Kadaně, autor sochy Karel Meloun
VZ 0812 Královské město Kadaň — Pohled na město, od ojediněle zachovalého předhradí (barbakánu) zaniklé Žatecké brány
VZ 0813 Královské město Kadaň — Kostel Povýšení sv. Kříže

VZ 0814 Královské město Kadaň — Studentské náměstí s Mikulovickou bránou
VZ 0815 Královské město Kadaň — Kostel sv. Anny
VZ 0816 Královské město Kadaň — Žatecká brána - Barbakán
VZ 0817 Královské město Kadaň — Noční pohled na Kadaň
VZ 0818 Královské město Kadaň — Nástěnné fresky ve Františkánském klášteře
VZ 0819 Královské město Kadaň — Bašta
VZ 0820 Královské město Kadaň — Pohled na město Kadaň
VZ 0821 Královské město Kadaň — Nádvoří Františkánského kláštera
VZ 0822 Královské město Kadaň — Radniční věž
VZ 0823 Královské město Kadaň — Narozeniny Maxipsa Fíka
VZ 0824 Královské město Kadaň — Městské opevnění
VZ 0825 Královské město Kadaň — Kadaňský hrad
VZ 0826 Královské město Kadaň — Františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků
VZ 0827 Královské město Kadaň — Císařský den
VZ 0828 Královské město Kadaň — Františkánský klášter
VZ 0829 Královské město Kadaň — Sloup Nejsvětější Trojice
VZ 0830 Královské město Kadaň — Sklípkové klenby ve Františkánském klášteře
VZ 0831 Královské město Kadaň — Pohled na město přes řeku Ohři
VZ 0832 Královské město Kadaň — Kostel Povýšení sv. Kříže
VZ 0833 Královské město Kadaň — Ptačí domky
VZ 0834 Královské město Kadaň — Císařský den


Ještě jednou v závěru článku připomínáme, že jsme zajistili pro všechny zájemce o sbírání "vlastních" poštovních známek České republiky omezené množství tiskových listů (TL), které standardně zasíláme, v rámci nabídky vlastních známek prostřednictvím našeho e-shopu na odkazu zde

Žádné komentáře:

Okomentovat