Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/08/07

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0987 A) "Bombajský dopis"

Zítra - ve středu 8. srpna 2018 - vychází nová příležitostná poštovní známka České republiky pod názvem emise "Bombajský dopis". Její nominální hodnota je 59,00 CZK, je primárně určena k vyplácení obyčejných listovních zásilek II. hmotnostního stupně (od 51 do 100 gramů) do zámoří (tedy mimoevropských zemí).

CZ 0987

Poštovní známka je vydávána v aršíkové úpravě, na samotné známce je zobrazena (kromě názvu státu a nominální hodnoty) pravá horní část tzv. "Bombajského dopisu" se dvěma vylepenými jednopencovými poštovními známkami první emise ostrova Mauricius.

CZ 0987 A

Vlastní příležitostný poštovní aršík (rozměrů 160 x 108 mm) zobrazuje "Bombajský dopis" na své ploše celý, poštovní známka je umístěna v pravém horním rohu aršíku. V levém je zobrazen logotyp výstavy "PRAGA 2018", doplněný třířádkovým textem. Při dolním okraji aršíku je (pod dopisem) osově umístěn text "Česká pošta, s.p. - Generální partner výstavy"
Autorem výtvarného návrhu je pan Kamil Knotek. Aršík (katalogové označení CZ 0987 A) je tištěn plnobarevným ofsetem.

CZ 0987 FDC

Společně se známkou (aršíkem) je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), a to v celkovém nákladu 4.000 kusů. Její katalogové označení je CZ 0987 FDC, prodejní cena v den vydání je 73,00 CZK.


Hlavní motiv razítka prvního dne vydání tvoří trojstěžník - plachetnice obkroužená nápisem "PORT LOUIS - BOMBAY - PRAHA" ohraničeným kružnicí. Nad ní, je umístěno datum vydání "8.8.2018", pod ní doplňující text, název výstavy "PRAGA 2018".


Námětem obrazové části obálky prvního dne je v její levé části motiv historické mapy s trasou dopisu mezi ostrovem Mauritius a přístavem Bombay, doplněný o kresbu trojstěžníku a o písmena "FDC".

Žádné komentáře:

Okomentovat