Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/08/30

ČESKO - Bombajský dopis z výstavy PRAGA 2018

Jedním z materiálů vydaných státním podnikem Česká pošta v rámci Světové výstavy poštovních známek PRAHA 2018 bylo i tzv. "Sběratelské vydání" aršíku emise "Bombajský dopis", o němž jsme již na stránkách našeho blogu informovali v den jeho vydání, tedy 15. srpna 2018.


Vzhledem k tomu, že mám rád poštovní celistvosti, napadlo mi rozeslat několik těchto aršíků jak přátelům sběratelům, tak i příznivcům a členům našeho zapsaného spolku NEWSPHILA. Asi to nejjednodušší by bylo obal roztrhnout, vyjmout číslovaný aršík a buď celý nebo jen známku s číslovaným kuponem vylepit na příslušnou obálku (formátu A5 nebo A6), navolit cenu požadované služby a zásilku odeslat...


Když už jsme u ceny poštovních služeb a nominální hodnoty aršíku - tedy částce 59,00 CZK, ta odpovídá ceně za standardní doporučený dopis do hmotnosti 50 gramů v tuzemsku (44,00 CZK), cena za doplňkovou službu "dodejka" je rovna 15,00 CZK, tedy vše je naprosto správně. 
Ale je zde jeden zásadní - sběratelský - problém. Pokud použijete tyto služby a vyfrankujete dopis aršíkem, pošta Vám na zásilku vylepí "pouze" doporučenou nálepku (tzv. R-nálepku) s čárovým kódem a aršík (známku) "znehodnotí" poštovním razítkem. Bohužel, většina pracovníků poštovních přepážek není schopna (čest všem výjimkám) provést čitelný otisk denního (a mnohdy ani příležitostného) poštovního razítka.
Ze sběratelského pohledu tak může za několik let dojít k situaci, kdy celistvost vyfrankovaná poměrně "vzácným" poštovním aršíkem (sběratelské číslované varianty aršíku státní podnik Česká pošta vydal pouhých 15.000 kusů) bude mít naprosto nečitelný otisk poštovního razítka, ze kterého nebude patrné datum odeslání dopisu. Tedy poštovně-historický materiál pouze k zlosti...
Ještě malá poznámka - kolik asi těchto aršíků bylo poštovně použito u poštovních přepážek v rámci výstavy PRAGA 2018? Domnívám se, že vzhledem k ceně kompletu ve výši 155,00 CZK (kdy nominální hodnota vlastní známky byla pouze 59,00 CZK) asi velmi málo...

Tedy s ohledem na výše uvedené nezbylo nic jiného, než se pokusit možná negativa "přetavit" do budoucího "Bombajského dopisu" z výstavy, který bude mít všechna "P", a možná - někdy v budoucnu - bude ozdobou specializované sbírky poštovních známek České republiky.
A když už jsem - v první den výstavy - zakoupil několik "Sběratelských vydání" napadla mi zajímavá myšlenka, což udělat přátelům radost a poslat celé sběratelské vydání jako dopis? Realizace byla poměrně složitá - tedy "zlikvidovat" celofánový obal (ale zachovat samolepku "Sběratelské vydání" s logem státního podniku, což jestli i tato nálepka "skončí" jednou v nějakém katalogu a najdou se sběratelé, kteří za ni budou chtít utrácet peníze), a rozložit "skládačku". Zjistit jak je upevněn aršík v průsvitné hawidce, pak jej opatrně z hawidky vyndat a následně z obalu vlepenou hawidku odstranit. Na její místo nalepit vlastní aršík tak, aby byl správně (přes proříznuté obdélníkové okno přední strany obalu) centrován. Následně levou a pravou stranu obalu zalepit průsvitnou lepenkou, aby bez problémů "přežil" vlastní poštovní provoz.
Většina adresátů - alespoň podle dosavadních ohlasů - netuší, že do vnitřní strany obalu se mi povedlo vlepit samolepku, která obsahuje rukou psané sdělení. Ale i zde patrně bude obdoba dopisu z Bombaje, kdy se k vlastnímu obsahu dopisu z roku 1850 novodobí majitelé dostali až v roce 1976. No uvidíme...

Tedy základní "kostra" dopisu je hotová, na přední stranu jsem dolepil adresní samolepicí štítek (který jsem následně opatřil příslušnou adresou). A když už jsou na dopise vylepeny první známky z ostrova Mauritius, jakou další známku k dofrankování zvolit? Řešení zde bylo poměrně jednoduché. 

VZ 0779

V rámci vydání emise vlastních poštovních známek České republiky "SVĚT FILATELIE" (byly vydány dne 6. května 2018, ve výroční den vydání první poštovní známky světa) byla oranžová známka první emise ostrova Mauritius (z roku 1847) hodnoty jedné pence připomenuta mezi "Prvními poštovními známkami světa" (vlastní známka České republiky, nominální hodnoty "A", katalogové označení VZ 0779), modrá hodnoty dvou pencí pak mezi "Vzácnými poštovními známkami světa" (vlastní známka České republiky, nominální hodnoty "A", katalogové označení VZ 0784)

VZ 0784

A jaké služby při odeslání dopisu zvolit? Standardní doporučený dopis v tuzemsku do hmotnosti 50 gramů (44,00 CZK), dodejka (15,00 CZK), prodloužení úložní doby (20,00 CZK), elektronické avizování dodání zásilky odesilateli prostřednictvím SMS (3,00 CZK), a elektronické avizování dodání zásilky odesilateli prostřednictvím e-mailu (3,00 CZK). Suma sumárum 85,00 CZK.
V poštovních známkách uhrazeno celkem 78,00 CZK, zbývajících 7,00 CZK uhrazeno v hotovosti při podání a na dopis vylepeno prostřednictvím cenné nálepky APOST. Rovněž vylepeny příslušné poštovní nálepky (nálepka "Prodloužit úložní dobu na 1 měsíc" se na přepážkách pošt nevyskytuje tak často, obvykle je hledána delší dobu, někdy i v zázemí pošty) a doporučená nálepka s čárovým kódem. Tedy zde je ten krasavec. 


Dopis byl podán na běžné poště - v tomto případě "190 03 PRAHA 93", umístěné v obchodním centru pod hotelem Clarion, kde po dobu výstavy (a následně do spotřebování) byly k dispozici příležitostné R-nálepky propagující výstavu PRAGA 2018.


Malá poznámka pro případné následovníky. Pokud Vám u přepážky pošty budou tvrdit, že avizování zásilky můžete požadovat buď prostřednictvím SMS, nebo prostřednictvím e-mailu, buďte asertivní. Požádejte pracovníka na přepážce o zadání kódu "78" v APOSTU, otevřou se okna, do kterých je možno zadat oba údaje! Na obranu pracovníků pošt - tuto dvojitou službu používám v České republice pravděpodobně pouze já (alespoň takový mám pocit za několik posledních let).


Při doručení dopisu v Plzni na doručence nakonec "skončilo" denní razítko pošty "300 71 DEPO PLZEŇ 71", které se často na korespondenci nevyskytuje, a tak se zdá, že "Bombajský dopis" z roku 1850 bude mít v letošním roce 2018 důstojného následovníka. Navíc dnes - díky moderním technologiím (a službě "Track und Trace" České pošty s.p.) - můžeme oproti roku 1850 cestu dopisu perfektně zrekonstruovat. Jako poštovnímu historikovi (občas popisujícímu i současný poštovní provoz) se mi tato služba - navíc u zapsaných zásilek zdarma v ceně služby - velice líbí.


Tolik k jednomu doporučenému dopisu. A na úplný závěr - pouze jako řečnická otázka - jakou bude asi mít po 168 letech, tedy v roce 2186 sběratelskou cenu (budou-li v této době ještě sběratelé)?  

Jiří Neumann

Žádné komentáře:

Okomentovat