Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/12/04

ČESKOSLOVENSKO - Známka z emise "Hudební motivy starých rytin" s mimořádnou výrobní vadou

Od vydání emise příležitostných poštovních známek "Hudební motivy starých rytin" v roce 1982 uběhlo již více než třicet let. Proto jistě překvapí nález mimořádné výrobní vady u známky hodnoty 1,00 Kčs s motivem "Adriaen Collaert (1560-1618)".


Jedná se o mimořádně výrazně posunutý tisk karmínovou barvou - tedy natištěné hodnoty "1 Kčs" - vpravo. Zatím co na "správné" známce číslice "1" zařezává s levým rámem rytiny, u předložené známky je velmi markantně posunuta směrem vpravo.


Doposud nebyl takto výrazný posun hlubotiskové barvy v literatuře popsán. Zde je navíc posun použit na celistvosti, tedy lze oprávněně předpokládat, že známka byla standardně dodána na poštu. O to více je takovou celistvost případně vhodné zařadit do specializované sbírky či výstavního exponátu známek Československa (1944-1992). 
Dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) zaslaný se službou doporučeně (R) a exprés (Ex) - celkové výplatné 7,00 CSK (dopis = 1,00 CSK, příplatek doporučeně = 3,00 CSK, příplatek expres = 3,00 CSK). Vyplaceno 2x 3,00 CSK Lidová architektura + 1x 1,00 CSK Hudební motivy starých rytin. Vylepena nálepka služby doporučeně (R) "Frýdek-Místek 1" s podacím číslem "7108", dále nálepka služby "EXPRÉS".
Podací ruční razítko "738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 1" s datem 17.5.83, průchozí razítko "222 00 PRAHA 022" s datem 18.5.83, dodací razítko "MTTÚ PRAHA" (Mezinárodní telegrafní a telefonní ústředna Praha) s datem 18.5.83. O tom, že byl dopis v praze doručován zvláštním kurýrem vypovídá otisk razítka (paginýrky) v červené barvě s číslem "3962" na přední straně obálky, a razítko MTTÚ Praha.
AKTUÁLNÍ INFORMACE (středa, 11. prosince 2013): Tato celistvost s mimořádnou výrobní vadou je od dnešního dne nabízena na E-shopu NEWSPHILA za prodejní (pevnou) cenu 1.999,00 CZK


Pro zájemce o shlédnutí či vlastní koupi uvádíme odkaz na příslušnou stranu E-shopu, na tomto odkazu zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat