Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/12/05

ČESKO - Město Bohumín a další vydání "vlastních známek" státního podniku Česká pošta

Právě dnes - ve čtvrtek 5. prosince 2013 - byly státním podnikem Česká pošta vydány další "vlastní známky", tentokrát pod názvem "Bohumín".


Tiskový list obsahuje celkem dvacet pět známek, z toho dvacet čtyři nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů, v den vydání ekvivalent 13,00 CZK), a jednu nominální hodnoty "E" (výplatné Evropa za prioritní dopis do hmotnosti 20 gramů, v den vydání ekvivalent 25,00 CZK), různých námětů. Dvacet známek je orientováno na šířku, pět na výšku. Celková nominální hodnota tiskového listu je 337,00 CZK.Dle údajů státního podniku Česká pošta je veden jako 20. tiskový list (TL) vlastních známek, přičemž ty jsou v pořadí číslovány jako VZ 0135 - VZ 0159.


První známka (katalogové označení VZ 0135, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje novostavbu skřečoňského mostu, slavnostně otevřenou 14. října 2011. Nový most je jedním ze tří, které převádějí dopravu přes železnici. Spojuje centrum Bohumína s městskou částí Skřečoň a výpadovkou na Dolní Lutyni, Dětmarovice a Karvinou. Mostní objekt nahradil starý technicky nevyhovující most. Nový 100 metrový a 650-ti tunový most má zavěšenou konstrukci, která se skládá ze čtyř mohutných pylonů a 56 ocelových prutů. Jeho investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic.


Druhá známka (katalogové označení VZ 0136, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje budovu radnice stojící na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Ta původně vznikla jako škola s německým vyučovacím jazykem. Od konce XIX. do začátku XX. století postupně vznikl komplex budov v dnešní podobě. Jako radniční budova je využíván od čtyřicátých let minulého století.


Třetí známka (katalogové označení VZ 0137, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje antošovickou lávku. Ta v dnešní podobě slouží od roku 2000, kdy nahradila dřívější konstrukci. Lávka stojí nedaleko bývalého převozu, který fungoval až do konce čtyřicátých let minulého století. Jednorázový převoz přes řeku stával jednu korunu, roční poplatek pro školáky a studenty byl 20 korun, pro dospělé 50 korun.Čtvrtá známka (katalogové označení VZ 0138, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "A" zobrazuje budovu knihovny v městské části Skřečoň (adresa: ulice 1. máje 266).

Pátá známka (katalogové označení VZ 0139, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "A" zobrazuje záblatskou madonu. Záblatí u Bohumína bylo do města integrováno v roce 1974, dnes je třetí největší částí Bohumína. Výklad názvu "Záblatí" je podáván jako místo "za blátem", tedy za rozsáhlými bažinami dnešního Nového Bohumína (dříve Šunychlu) a Skřečoně.
Šestá známka (katalogové označení VZ 0140, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "A" zobrazuje hlavní bohumínskou třídu.
Sedmá známka (katalogové označení VZ 0141, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "A" zobrazuje budovu Aquacentra Bohumín (adresa: Koperníkova 1216, Nový Bohumín). Objekt leží v těsném sousedství Penzionu ve věži, oba objekty jsou součástí "Bosporu", což je zkratka pro Bohumínské sportoviště. Osmá známka (katalogové označení VZ 0142, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje architektonicky zajímavé budovy na náměstí Svobody.
Devátá známka (katalogové označení VZ 0143, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje Kapli svatého Kříže, která se nachází v katastru Starého Bohumína. Lidově se této drobné sakrální stavbě z poloviny XVIII. století však říká "Pustyňa". Zřejmě na památku poustevny, stojící kdysi v sousedství, kterou postavili dva bohumínští měšťané a vedli v ní poustevnický život.Desátá známka (katalogové označení VZ 0144, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje pozdně barokní sochu sv. Jana Nepomuckého, od roku 1829 umístěnou na severní straně staro bohumínského náměstí. Od roku 2002 byla socha renovována, včetně zhotovení nového podstavce (nachází se v prostoru náměstí Svobody). Jedenáctá známka (katalogové označení VZ 0145, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje budovu kaple při pohledu z náměstí sv. Floriana v bohumínské místní části Kopytov (městská část Šunychl). Náměstí bylo slavnostně otevřeno 30. července 2011 a je se svými rozměry 8 x 7 metrů nejmenším náměstím v České republice.


Dvanáctá známka (katalogové označení VZ 0146, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje budovu kina a fontány. Když v roce 2008 skončila více než sedmiletá rekonstrukce centra Bohumína opravou okolí kina K3, jejím vyvrcholením bylo vybudování nové fontány nazvané "Soutok Odry s Olší". Třináctá známka (katalogové označení VZ 0147, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje hmotu filiální kaple sv. Jana Nepomuckého v místní části Záblatí. Od roku 2005 je toto místo spojeno se znovuobnovenou tradicí květnové pouti v Záblatí.


Čtrnáctá známka (katalogové označení VZ 0148, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje letecký pohled na meandry řeky Odry u Bohumína.Patnáctá známka (katalogové označení VZ 0149, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje panorama staveb za Vrbickým jezerem, které dříve sloužilo také pro těžbu štěrku.


Šestnáctá známka (katalogové označení VZ 0150, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje "Bunkr Na trati", což je místní název pěchotního srubu MO-S5, ležícího v katastru obce Bohumín. Srub je vybudován jako symetrický, má dvě části vzájemně propojené chodbou vedoucí pod železniční trati spojující Bohumín a Chalupki, jenž měl chránit.
Posádka srubu byla tvořena 43-mi muži. Obě strany srubu měli stejnou výzbroj, do které patřil: 1 x protitankový kanón vz. 36 (sólo), 2 x těžký kulomet vz. 36 (sólo), a lehký obranný kulomet vz. 26. Zatím co pravá část měla ve výzbroji těžký kulomet, v levé části byl lehký kulomet.
Dnes je v bunkru muzeum, provozované občanským sdružením KVH Bohumín.


Sedmnáctá známka (katalogové označení VZ 0151, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje budovu bohumínského nádraží (adresa: Adama Mickiewicze 67, Nový Bohumín). Původní budova z roku 1847 přestavěna do dnešní podoby v roce 1902. Generální oprava včetně prostoru před nádražím byla naposledy provedena v roce 1995. 


Osmnáctá známka (katalogové označení VZ 0152, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje prostor náměstí Budoucnosti. Své jméno dostalo podle výsledku ankety bohumínských občanů, kteří pro původně bezejmenný prostor vybrali název podle budovy spotřebního družstva Budoucnost, která dodnes na náměstí stojí. Po rekonstrukci v roce 2004 přibyly lavičky, cyklotrasy, sloup s hodinami, nové parkoviště.


Devatenáctá známka (katalogové označení VZ 0153, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje budovu Bohumínské městské nemocnice (Slezská 207, Starý Bohumín). Na tomto místě stávala i první bohumínská nemocnice, která byla otevřena již roku 1896.Dvacátá známka (katalogové označení VZ 0154, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje budovu Penzionu ve věži (adresa: Koperníkova 1215, Nový Bohumín), která leží v těsné blízkosti Aquacentra Bohumín. Penzion vznikl rekonstrukcí (2006) staré vodárenské věže z roku 1925, jeho kapacita je 12 pokojů, v nejvyšším patře se nachází restaurace Maják.


Dvacátá první známka (katalogové označení VZ 0155, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje krajinu u soutoku Odry s Olší.


Dvacátá druhá známka (katalogové označení VZ 0156, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje architekturu lávky pro pěší vedoucí přes dálniční těleso, v pozadí město Bohumín.


Dvacátá třetí známka (katalogové označení VZ 0157, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "Azobrazuje dnešní podobu secesní budovy Národního domu ve Starém Bohumíně (adresa: náměstí Svobody č.p. 37). Stavba pochází z roku 1907 (autorem je vídeňský architekt Siegfried Krämer), její původní název byl "Hotel Grün Baum" (Hotel Zelený strom), název "Národní dům" získal až po druhé světové válce. Dnes dům patří městu, na počátku roku 2013 bylo rozhodnuto o jeho kompletní rekonstrukci.


Dvacátá čtvrtá známka (katalogové označení VZ 0158, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "E" zobrazuje železniční depo se čtyřmi lokomotivami v popředí. V pozadí (v pravé části obrazu) je kdysi nejvyšší - sedmi poschoďová - bohumínská budova, součást lokomotivního depa, postavená v roce 1943 v návaznosti na rozšíření a modernizaci bohumínského železničního uzlu. Zajímavostí je, že v posledním patře cihlové budovy se nacházely nádrže o objemu 300 tisíc litrů, sloužící jako vodojemy pro parní lokomotivy. 


Dvacátá pátá známka (katalogové označení VZ 0159, náklad: 600 kusů) nominální hodnoty "A" zobrazuje Pannu Marii Růžencovou. Obraz je dnes umístěn v jižní mariánské kapli farního kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. O původu obrazu a jeho historii se dodnes nepovedlo nalézt žádnou písemnou zmínku. 

Tiskový list vychází v celkovém nákladu 600 kusů (celkem 15.000 kusů známek všech provedení a hodnot). Lze jej zakoupit na Informačním centru Městského úřadu v Bohumíně. To naleznete přímo v hlavní budově Městského úřadu (na adrese: Masarykova 158, 735 81 Bohumín).


Otvírací doba Informačního centra je od 07.30 do 17.00 hodin (pondělí, středa), od 07.00 do 14.00 hodin (úterý, čtvrtek), od 07.00 do 13.30 hodin (pátek). Telefon: +420 596 092 111, mobilní telefon: +420 737 596 092, +420 732 596 092, e-mail: tic@mubo.cz.Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáním "vlastních známek" státního podniku Česká pošta v prosinci roku 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
15.11.2013
ČESKO - Třetí "veřejné" vydání vlastních známek Českou poštou vyjde 11. prosince 2013!
05.12.2013
ČESKO - Město Bohumín a další vydání "vlastních známek" státního podniku Česká pošta
06.12.2013
ČESKO - Prosincová smršť "vlastních známek" České pošty na pokračování (I.)
07.12.2013
ČESKO - Prosincová smršť "vlastních známek" České pošty na pokračování (II.)
08.12.2013
ČESKO - Kde bude možno zakoupit "vlastní známky" České pošty "120 let českého tenisu"?
11.12.2013
ČESKO (Praha) - Příležitostné razítko "120 let českého tenisu"
23.12.2013
ČESKO (Plzeň) - Vydání "vlastních" známek "120 let českého tenisu" aneb o filatelistických vzácnostech z Plzně!_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
Žádné komentáře:

Okomentovat