Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/12/09

ČESKOSLOVENSKO - Známka emise "30. výročí založení RVHP" s mimořádnou výrobní vadou

Od vydání emise příležitostné poštovní známky "30. výročí založení RVHP" (RVHP - Rady vzájemné hospodářské pomoci) v roce 1979 zanedlouho uběhne třicet pět let. Proto jistě překvapí nález mimořádné výrobní vady u známky hodnoty 1,00 Kčs s motivem budovy RVHP v Moskvě.


Jedná se o mimořádně výrazně posunutý tisk hlubotiskových barev. Červené (hvězda a výplň zeměkoulí) vlevo, a modré (symbolické články řetězu) nahoru. Dále došlo k výraznému posunu tisku žlutou barvou vlevo. Ta sloužila jako soutisková barva pro výslednou zelenou barvu (soutisk s modrou) a oranžovou (soutisk s růžovou). 
Zároveň je výrazně posunuto zoubkování ke spodnímu okraji známky a nepatrně k pravému okraji, u opačných stran (nahoře a vlevo) jsou patrné soutiskové (nápichové) křížky.Doposud nebyl takto výrazný posun hlubotiskových barvy v literatuře popsán. Zde je navíc posun použit na celistvosti, tedy lze oprávněně předpokládat, že známka byla standardně dodána na poštu. O to více je takovou celistvost případně vhodné zařadit do specializované sbírky či výstavního exponátu známek Československa (1944-1992). 


Dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) zaslaný se službou doporučeně (R) - celkové výplatné 4,00 CSK (dopis = 1,00 CSK - tarif pro organizace, příplatek doporučeně = 3,00 CSK). Vyplaceno 1x 3,00 CSK "Pražské mosty - PRAGA 1988" (katalogové označení CS 2320, datum vydání emise 30.05.1978) + 1x 1,00 CSK "30. výročí založení RVHP" (katalogové označení CS 2357, datum vydání 01.01.1979). Vylepena nálepka služby doporučeně (R) "Miletín" s podacím číslem "270".
Podací ruční razítko "MILETÍN" s datem 20.III.79, hodinovým údajem "12" a rozlišovacím označením "b". Razítko je ještě v roce 1979 používáno bez poštovního směrovacího čísla (PSČ)!AKTUÁLNÍ INFORMACE (čtvrtek, 12. prosince 2013): Tato celistvost s mimořádnou výrobní vadou je od dnešního dne nabízena na E-shopu NEWSPHILA za prodejní (pevnou) cenu 1.999,00 CZK


Pro zájemce o shlédnutí či vlastní koupi uvádíme odkaz na příslušnou stranu E-shopu, na tomto odkazu zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat