Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/12/30

ČESKO - A od prvního ledna 2014... zdražujeme!

Od středy 1. ledna 2014 dochází k velmi výraznému zdražení některých poštovních služeb. V některých případech pouze v úrovni jednotek, desítek či set korun, ve specifických případech v řádech tisíců korun. V posledním případě nejhorší možná varianta je zdražením z původní částky 1.513,00 CZK na 6.739,00 CZK, tedy o rovných 5.226,00 CZK (tedy navýšení o krásných 345 %).


Ale pěkně popořádku... Nejprve je třeba zmínit skutečnost, že národní operátor - tedy státní podnik Česká pošta - je v tom tentokrát tak trochu nevině. Nevině tím, že nešlo o jeho svobodné rozhodnutí, ale o rozhodnutí na základě změn ustanovení v Aktech Světové poštovní unie. I když by jistě bylo zajímavé zjistit, jak v této otázce která poštovní správa (včetně té naší - české) na příslušném kongresu hlasovala... 


O posledním 25. kongresu Světové poštovní unie (UPU), který se konal v Dauhá (Stát Katar) od pondělí 24. září do pondělí 15. října 2012 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA informovali v článku STÁT KATAR (Dauhá) - 25. kongres Světové poštovní unie (UPU) "Nový svět, nová strategie", zveřejněném 17. listopadu 2012.


A k jaké změně ustanovení v Aktech Světové poštovní unie dochází? Od 1. ledna 2014 (týká se to všech členů UPU) dojde ke zrušení snížené (ekonomické) ceny u poštovních zásilek těchto typů (názvy služeb - typů zásilek - jsou platné pro národního operátora v České republice):
- Doporučená zásilka do zahraničí,
- Doporučená slepecká zásilka do zahraničí,
- Doporučený tiskovinový pytel do zahraničí, a
- Cenné psaní do zahraničí,
a tyto služby budou nadále poskytovány jako prioritní. Zjednodušeně řečeno na příkladu železniční dopravy - zrušili jsme 2. třídu, všichni můžete jezdit třídou 1., ale samozřejmě za její (vyšší) cenu.

Státní podnik Česká pošta tyto informace zveřejnil kromě Věstníku i v "Souhrnném přehledu změn Poštovních podmínek České pošty, s.p., s účinností od 1.1.2014" dne 21. listopadu 2014 na svých webových stránkách. Je s podivem, že do dnešního dne o této skutečnosti neinformovalo žádné tištěné či internetové médium v České republice... (o rozhlasovém či televizním vysílání ani nemluvě). A nyní k jednotlivým typům služeb...


Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí
Doporučená slepecká zásilka do zahraničí

tyto dva druhy zásilek budou od 1. ledna 2014 v režimu "prioritní" zásilka poskytovány zdarma. Dojde zde zcela ke zrušení poplatků, které za prioritní zásilky tohoto typu byly (budou) vybírány do 31. prosince 2013 (včetně).


To je asi v tomto článku poslední dobrá zpráva. Žlutě zvýrazněné sloupce jsou současné poplatky, které od 1. ledna 2014 přestávají platit.


Doporučená zásilka do zahraničí

pro zásilky směrované do Evropy se nic nemění, zde služba "ekonomicky" není naší (českou) poštovní správou poskytována, všechny zásilky jsou odbavovány "prioritně". Pro mimoevropské země je posledním dnem, kdy je služba "ekonomicky" poskytována 31. prosinec letošního roku. 


Žlutě zvýrazněný sloupec jsou současné poplatky, které od 1. ledna 2014 přestávají platit. Celkově zde dochází k navýšení ceny o 5,00 CZK, 6,00 CZK, 16,00 CZK, 42,00 CZK, 81,00 CZK, a 151,00 CZK, podle jednotlivých hmotnostních kategorií, což v zásadě není tak velké navýšení ceny (na rozdíl od posledního zvýšení, ke kterému došlo od 1. srpna 2013).


Doporučený tiskovinový pytel do zahraničí

jde o velmi výhodný typ zásilek pro zasílání knih do zahraničí. Je pravdou, že zásilky typu "tiskovinový pytel do zahraničí" půjdou zasílat i nadále v režimu "ekonomicky", ale vzhledem k faktu, že poštovní správy za tuto obyčejnou zásilku nebudou nijak ručit a její přijetí ani nijak potvrzovat, asi se nenajde tolik zájemců, kteří by byli ochotni větší (a těžší) počet knih zaslat ne doporučeně.
Pro evropské i mimoevropské země je posledním dnem, kdy je služba "ekonomicky" poskytována 31. prosinec letošního roku. 


Žlutě zvýrazněný sloupec jsou současné poplatky, které od 1. ledna 2014 přestávají platit. V případě zásilek směrovaných do evropských zemí navýšení ceny v rozmezí od 35,00 CZK (zásilka o hmotnosti do 6,00 kg) do 177,00 CZK (zásilka o hmotnosti do 30,00 kg) není nijak zvlášť likvidační.
Co je však zcela likvidační, je navýšení ceny u mimoevropských zemí. V případě zásilek směrovaných do těchto destinací je navýšení ceny v rozmezí od 1.041,00 CZK (zásilka o hmotnosti do 6,00 kg) do 5.226,00 CZK (zásilka o hmotnosti do 30,00 kg).

Vzhledem k tomu, že tento typ zásilek je využíván pouze pro zasílání tiskovin (knih), lze předpokládat, že je tímto způsobem zasílána zejména česká literatura - ať již betetrie či odborné publikace - do zahraničí. Obvykle jako dárek rodině, přátelům, či kolegům, a tedy svým způsobem je propagací jak České republiky, tak i českého jazyka. Zde - výše uvedenými poplatky - však do jisté míry selhal jak samotný státní podnik, tak i jeho regulátor, právě s přihlédnutím k předchozím skutečnostem. Ano, lze oprávněně namítnout, že se již tolik nečte, a vlastně proč by někdo posílal české knihy či knihy v českém jazyce mimo Evropu... ...ale Ti, kteří takto posílají zásilky tuto námitku odmítnou. Zkrátka kniha je kniha. A pro tento typ lidí, jsme (respektive náš národní poštovní operátor) od 1. ledna 2014 tento distribuční kanál zcela uzavřeli


Cenné psaní do zahraničí

pro zásilky směrované do Evropy se nic nemění, zde služba "ekonomicky" není naší (českou) poštovní správou poskytována, všechny zásilky jsou odbavovány "prioritně". Pro mimoevropské země je posledním dnem, kdy je služba "ekonomicky" poskytována 31. prosinec letošního roku (včetně).


Žlutě zvýrazněný sloupec jsou současné poplatky, které od 1. ledna 2014 přestávají platit. Celkově zde dochází k navýšení ceny o 5,00 CZK, 6,00 CZK, 16,00 CZK, 43,00 CZK, 81,00 CZK, a 151,00 CZK, podle jednotlivých hmotnostních kategorií, což v zásadě není tak velké navýšení ceny. Navíc vzhledem k počtu zemí, kam je možno tyto zásilky směrovat je dopad tohoto opatření zřejmě naprosto marginální.
Cenné psaní do zahraničí (do mimoevropských zemí) je dnes možno zasílat pozemní cestou pouze do Egypta, Číny, Japonska a na Taiwan. Od 1. ledna 2014 do těchto destinací pouze prioritně. 


Aerogram

je druh leteckého psaní v mezinárodním styku za snížené výplatné. Jedná se o zálepku z jednoho listu odlehčeného papíru (obvykle s vytištěnou známkou), která se složí vyznačeným způsobem a zalepí.


Do 31. prosince 2013 (včetně) je cena za aerogram - obyčejnou prioritní zásilku pro evropské a mimoevropské země stanovena ve výši 8,00 CZK. Od 1. ledna 2013 bude tato služba poskytována za 21,00 CZK.
Do 31. prosince 2013 (včetně) je cena za aerogram - doporučenou prioritní zásilku pro evropské a mimoevropské země stanovena ve výši 41,00 CZK. Od 1. ledna 2013 bude tato služba poskytována za 54,00 CZK.O filatelistických či poštovně-historických dopadech těchto změn vyjde na blogu NEWSPHILA samostatný článek, s ohledem na možné druhy poštovních celistvostí a jejich vzácnost.

Jiří Neumann
NEWSPHILA z.s.p.o.

Žádné komentáře:

Okomentovat