Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/09/06

ČESKO - Mimořádná výstava, mimořádné dopisnice

Dnes - ve čtvrtek 6. září 2012 - vychází nová emise poštovních dopisnic pod názvem "Europa Jagellonica 1386-1572" u příležitosti konání stejnojmenné evropské výstavy v České republice, s podtitulem "Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců". 


Pohled na Kutnou Horu z chrámu sv. Barbory na kostel svatého Jakuba (1919), foto Josef Jindřich Šechtl


Její první - zahajovací - část se koná až do 30. září 2012 v Kutné Hoře (Galerie Středočeského kraje - GASK), a to v autentickém prostředí, kde byl první český král z rodu Jagellonců Vladislav II. roku 1471 zvolen zemskými stavy. Její druhá část se uskuteční od října 2012 do ledna 2013 v polské Varšavě (Zamek Królewski w Warszawie - ZKW), třetí v německém Potsdamu od března do června 2013 (Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam - HBPG).   

Vladislav II. Jagellonský (* 01.03.1456 Krakov, + 13.03.1516 Budín), král český a uherský (1509, mistr Litoměřického oltáře)


Byly vydány dvě příležitostné poštovní dopisnice s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK). Pro obrazovou část dopisnic, vzhledem k mimořádné příležitosti jejich vydání, byly zvoleny dva obrazy (respektive jejich části) nejslavnějšího polského malíře - autora monumentálních obrazů s historickou tématikou - Jana Matejka.  

Jan Matejko, autoportrét (1892, Národní muzeum ve Varšavě)

Určitou zajímavostí je, že prarodiče Jana Matejka (* 24.07.1838 Krakov, + 01.11.1893 Krakov) byli čeští zemědělci z Roudnice u Hradce Králové, jeho otec byl hradeckým rodákem.

První dopisnice odkazuje na zakladatele královské dynastie - Vladislava II. Jagella (* asi 1362, + 01.06.1434).

Modlící se král Vladislav II. Jagello s knížetem Vitoldem před Bitvou u Grunwaldu (1855, Národní muzeum ve Varšavě)

Na obraze je modlící se polský král Vladislav II. Jagello před bitvou u Grunwaldu (1410), nad ním stojící kníže Vitold, obraz pochází z roku 1855. Vladislav sám (z rodu Gediminovců) je považován za zakladatele dynastie Jagellonců - roku 1386 přijímá v Krakově křesťanskou víru a následně je korunován polským králem.


Druhá dopisnice odkazuje na posledního člena královské dynastie - Zikmunda II. Augusta (* 01.08.1520 Krakov, + 07.07.1572 Knyszyn).

Lublinská Unie - Král Zikmund II. August při vyhlášení spojení Polska a Litvy roku 1569 v Lublinu (1869, Lublinské muzeum)

Na obraze je zachycen král 1. července 1569 na sejmu v Lublinu při vyhlášení spojení polského království a litevského velkoknížectví v jeden celek (Rzeczpospolita). Úmrtím Zikmunda roku 1572 vymřela královská dynastie po meči, jeho nástupcem na polském trůně se stal na krátkou dobu (1573-1575) Jindřich z Valois (jako Jindřich I.).   


Dopisnice byly vydány v celkovém limitovaném nákladu 1.000 kusů sad. Prodejní cena (za sadu 2 kusů) je celkem 100,00 CZK. Lze je zakoupit v e-shopu NEWSPHILA na webové adrese "www.newsphila.com", případně přímo zde.   

Žádné komentáře:

Okomentovat