Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/09/14

ČESKO - 75. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka

Dne 6. září 2012 byla vydána nová příležitostná poštovní dopisnice "Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), 75. výročí úmrtí", v obrazové části s fotografií prvního zvoleného prezidenta, při slavnostním uvítání na táborském nádraží, druhý den po příjezdu do vlasti.Po pravé straně prezidenta Masaryka jeho nejmladší dcera Olga (*25.05.1891 Praha, + 12.09.1978 Londýn), zcela vpravo italský generál Luigi Giuseppe Piccione (který byl o dva dny později - 23.12.1918 - jmenován vrchním velitelem československých vojsk na Slovensku). 
Ve funkci prezidenta byl Tomáš Garrigue Masaryk od 14.11.1918 do 14.12.1935, tedy více než sedmnáct let. Zemřel na zámku v Lánech dne 14.09.1937. Národní shromáždění republiky Československé přijalo již v roce 1930 "Zákon o zásluhách T. G. Masaryka" (22/1930 Sbírka zákonů a nařízení, ze dne 26. února 1930), který obsahoval pouze dva paragrafy. První: 1. T. G. Masaryk zasloužil se o stát. 2. Výrok tento budiž na věčnou paměť vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromáždění. Druhý: Zákon tento provede vláda.  Příležitostná poštovní dopisnice s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v době vydání ekvivalent 10,00 CZK) byla vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Lze ji zakoupit v e-shopu "www.newsphila.com", případně po odklepnutí odkazu přímo zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat