Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/06/11

Malá změna, velké - sběratelské - následky

Když se 17. března 2011 ne webu České pošty s.p. objevil článek "Upozornění na změny služeb a Ceníku od 1.4.2011" pomyslel jsem si - ostatně asi jako většina zákazníků České pošty s.p. - aha, další zdražení a dál jsem podrobnosti nezkoumal. Tedy samozřejmě, zdražení to je, ale to není všechno.

Teď tedy první citace: "Z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je Česká pošta povinna uplatňovat od 1. dubna 2011 daň z přidané hodnoty ve výši 20 % dle platných právních předpisů u služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek, vnitrostátní i mezinárodní služby EMS (Express Mail Service), Obchodní balík, Obchodní psaní, jejich doplňkové služby a příplatky, např. převzetí zásilky EMS, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele apod. V souvislosti s výše uvedenou změnou nelze u uvedených služeb zvolit způsob úhrady prostřednictvím výplatního stroje."
O dopadech výše uvedeného pro nás - sběratele filatelisty - někdy příště, ale skončily a naopak začaly některé služby, které bychom - jsme-li sběrateli poštovní historie - neměli jen tak nechat projít, bez jejich řádného zdokumentování ve svých sbírkách. 

Ale přišla ještě jedna doplňková zpráva: "V souvislosti se zkvalitňováním služeb bychom Vás dále rádi informovali o nových doplňkových službách "Oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)" a "Oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail)", o které rozšíříme naše portfolio doplňkových služeb od 1. 5. 2011. K zásilkám Obchodní balík je nově navíc již od 1. 3. 2011 umožněno zvolit doplňkovou službu "Vícekusová zásilka"."

Od 1. května 2011 je tedy možné zvolit i doplňkové služby "Oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)" a "Oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail)". A tak nám - sběratelům - od května 2011 nenápadně přišel do sbírek poštovní historie (současného poštovního provozu, či alespoň do sbírky té "naší" pošty) nový poštovní tiskopis - podací lístek. Konečně, někam se ten telefon či email napsat musí!

Původní "Podací lístek", poštovní tiskopis "11-036" samozřejmě zůstává v platrnosti, otázkou však zůstává, zda to již nebude jen do spotřebování. Obvykle není příliš vhodné z hlediska logistiky dlouhodobě držet dva tiskopisy, které se od sebe zas´ až tolik neliší - a výrobní cenový rozdíl nebude též astronomický.


Nový "Podací lístek pro elektronické avizování", poštovní tiskopis "11-036A" má v každém z polí pro odesílatele či adresáta nově doplněny tři kolonky: telefonní číslo, e-mail, a kód zákazníka, přičemž text poznámky na podacím lístku informuje, že se jedná o nepovinné údaje.


Ještě poznámka o vlastním tištění údajů na dva různé typy podacích lístků. Obsluha přepážky sytému APOST si při vlastním podání zásilky "přepne" na správný tiskopis. Nebo "nepřepne" a máme drobnou sběratelskou zajímavost.

Co se týká cen za tyto služby. Poštovní ceník zatím hovoří následovně (pro adresáta je služba zdarma, odesílatel za ni rovněž nic neplatí. Pouze v případě, že by adresát sám chtěl být avizován o dodání zásilky, je zde zpoplatnění):

Elektronické avizování
Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)
Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail)
v ceně služby
Oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)
Oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail)
3 Kč
3 Kč

Žádné komentáře:

Okomentovat