Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/09/24

ČESKOSLOVENSKO - Materiály do specializované sbírky (I.)

V těchto dnech byl našemu spolku předložen větší počet materiálů (poštovních cenin) z období poválečného Československa s výrobními vadami, vhodnými do specializovaných a studijních sbírek, které dokumentují postupy výroby poštovních známek. Jejich původ je z významné kolekce - studijní sbírky tohoto období.
Vzhledem k tomu jsme se rozhodli, některé z uvedených materiálů prezentovat na stránkách tohoto blogu, abychom s jejich existencí seznámili specializované sběratele tohoto uzavřeného známkového období. A vzhledem k tomu, že materiály jsou k dispozici vždy pouze v jediném exempláři, abychom některému (či některým) z našich čtenářů poskytli možnost si doplnit právě tu svou sbírku...
V případě zájmu o jakýkoliv z dále popisovaných materiálů nás prosím kontaktujte, nejlépe prostřednictvím e-mailu: newsphila.plzen@centrum.cz.


(1965) Horské ptactvo

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Horské ptactvo“ (vydané 20. září 1965), nominální hodnoty 1,40 Kčs námětu „Orel skalní“ (katalogové označení CS 1477). Známka byla tištěna ofsetem, přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito řádkové zoubkování (ŘZ) 10 ¾. Celkem bylo vytištěno 1.560.000 kusů známek, tedy 31.200 kusů archů.

CS 1477

Známka je s výraznou výrobní vadou zoubkování – posun vodorovné perforace (prvního úderu u horní řady známek, horní části archu) do horní části známky (katalogové označení CS 1477 VV). Vzhledem k charakteru výroby lze předpokládat, že známek s touto výrobní vadou a s horním okrajem mohlo být zhotoveno pouze několik desítek kusů (horní řada archu obsahovala pouze deset kusů známek). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 13.500,00 CZK (tj. 519,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR.

CS 1477 VV - posun perforace


(1966) Lovná zvěř

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Lovná zvěř“ (vydané 28. listopadu 1966), nominální hodnoty 40 hal námětu „Jelen evropský“ (katalogové označení CS 1568). Známka byla tištěna ofsetem, přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito hřebenové zoubkování (HZ) 13 ½ : 13 ¼ nebo 13 ¼ : 13 ½ (podle orientace známky na šířku či výšku). Celkem bylo vytištěno 4.270.000 kusů známek, tedy 85.400 kusů archů. 

CS 1568

Známka (respektive dvoupáska známek) je s výraznou vadou zoubkování – posunem perforovacího hřebene u první řady známek (perforace u této hodnoty probíhala „na ležato“), perforována je tedy až známka z „druhé“ řady (katalogové označení CS 1568 VV), u „první“ (krajové) známky jsou neperforované tři strany. Poštovní známka (dvoupáska) s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 16.800,00 CZK (tj. 646,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR. 

CS 1568 VV - posun perforačního hřebene

Další známka této emise nominální hodnoty 1 Kčs námětu „Liška obecná“ (katalogové označení CS 1571) byla vydána v celkovém nákladu 1.570.000 kusů, tedy 31.400 kusů archů. 

CS 1571

Známka je s výraznou vadou tisku – posunem černé barvy vpravo (katalogové označení CS 1571 VV 1), posun je patrný zejména na hlavě lišky – černá barva tak vytváří jakási „tykadla“; latinský název „Vulpes vulpes“ je umístěn téměř celý mimo zelenou obdélníkovou plochu známky. Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 9.800,00 CZK (tj. 377,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR. 

CS 1571 VV 1 - posun černé barvy

Rovněž další známka (krajová dvoupáska se spodním okrajem archu) je s výraznou vadou tisku – chybějící žlutou barvou na části známky (katalogové označení CS 1571 VV 2). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 5.800,00 CZK (tj. 223,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR.

CS 1571 VV 2 - chybějící žlutá barva na části známky


(1971) Lidová architektura

Předmětem nabídky je výplatní poštovní známka emise „Lidová architektura“ (vydané 22. června 1971), nominální hodnoty 1 Kčs námětu „Morava - Horácko“ (katalogové označení CS 1875), ve svislé třípásce. Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval sto kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¼ : 11 ¾. Celkem bylo vytištěno 318.400.000 kusů známek, tedy 3.184.000 kusů archů. 

CS 1875

První ze tří známek ve svislé pásce (třípásce) je s výraznou výrobní vadou – částečně vynechanou červenou barvou (tištěnou hlubotiskem). Barva je vynechána téměř v celé ploše známky, nepatrná část je nanesena na spodní střeše (nad nápisem „MORAVA“). Tato vada vznikla náběhem tisku hlubotiskových barev při vlastním zahájení tisku známek, modrá je již vytištěna, zatím co červená teprve (v rámci první řady archu, která obsahuje deset kusů známek) nabíhá (katalogové označení CS 1875 VV). Známka je zkoušena, znalecká značka „Kulda“. 

CS 1875 VV - vynechaná barva

Poštovní známka (třípáska) s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 8.800,00 CZK (tj. 338,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR.


(1973) Lovečtí psi

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Lovečtí psi“ (vydané 5. září 1973), nominální hodnoty 40 hal námětu „Bavorský barvář“ (katalogové označení CS 2044), ve svislé dvoupásce. Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¾ : 11 ½. Celkem bylo vytištěno 19.230.000 kusů známek, tedy 384.600 kusů archů. 

CS 2044

Obě ze dvou známek ve svislé pásce (dvoupásce) jsou s výraznou výrobní vadou – částečně vynechanou světle žlutou barvou (tištěnou hlubotiskem). Barva je vynechána ve svislém pruhu a to u obou známek (katalogové označení CS 2044 VV). Poštovní známka (dvoupáska) s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 9.800,00 CZK (tj. 377,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR.

CS 2044 VV - částečně vynechaná žlutá barva


(1975) Výzkum vesmíru

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Výzkum vesmíru“ (vydané dne 30. září 1975), nominální hodnoty 5 Kčs námětu „Apollo a Sojuz“ (katalogové označení CS 2164). Známka byla tištěna vícebarevným ocelotiskem z plochy, přepážkový arch obsahoval čtyři kusy známek (dvě a dvě s potištěným kuponem uprostřed), bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¾. Celkem bylo vytištěno 637.000 kusů známek, tedy 159.250 kusů archů. 

CS 2164

Známka je z takzvaného I. nákladu tisku, tedy tisková deska pro tmavě modrou barvu má jednoduchou moletáž (katalogové označení CS 2164 xa I. typ), později byla deska znovu vymoletována a vznikl tak tzv. II. typ známky. Poštovní známka (se znaleckou značkou „Kraus“) je nabízena za částku 6.400,00 CZK (tj. 246,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR.


- - - - - -

V případě zájmu o jakýkoliv z výše popisovaných materiálů nás prosím kontaktujte, nejlépe prostřednictvím e-mailu: newsphila.plzen@centrum.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat