Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/09/05

ČESKO - Nová poštovní dopisnice (CDV 0177) "Mezinárodní veletrh Sběratel – Praga Piccola"

U příležitosti Mezinárodního veletrhu Sběratel (který se uskuteční v termínu od 8. do 9. září) a u příležitosti 1. česko-německé filatelistické výstavy Praga Piccola (která se uskuteční v termínu od 7. do 9. září) vyjde ve středu 6. září 2017 příležitostná poštovní dopisnice "Mezinárodní veletrh Sběratel – Praga Piccola" (katalogové označení vydavatele CDV 0177).


Příležitostná poštovní dopisnice s natištěnou známkou nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent hodnoty 16,00 CZK) je vydávána v nákladu 3.800 kusů, její prodejní cena v den vydání je 21,00 CZK.

Žádné komentáře:

Okomentovat