Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/04/28

ČESKO - Příležitostné poštovní dopisnice "Lucemburský rok - 700. výročí narození krále a císaře Karla IV." (PRESSFIL)

Dnes - ve čtvrtek 28. dubna 2016 - vychází dvanáctá emise příležitostných poštovních dopisnic České republiky "Lucemburský rok - 700. výročí narození krále a císaře Karla IV.". Všech pět dopisnic má natištěnou poštovní známku vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK, tuzemské výplatné).


První z dopisnic (katalogové označení Pre. 12/2016) připomíná osobu krále a císaře - citací z knihy "Vita Caroli", a to čas, místo a dobu narození kralevice Václava (budoucího Karla IV.). Obrazová část odkazuje na sochu Karla IV. (1316-1378) umístěnou na Křížovnickém náměstí v Praze, odhalenou u příležitosti 500. výročí založení Karlovy univerzity (1348). Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena v den vydání je 59,00 CZK. Dopisnici je možno zakoupit přímo na odkazu zde.


Druhá z dopisnic (katalogové označení Pre. 13/2016) připomíná první manželku krále a císaře Karla IV. (1316-1378), Blanku z Valois (1316-1348) a to včetně jejích titulů (moravská markraběnka, česká královna, římská královna, a lucemburská hraběnka). Obrazová část odkazuje na její sochu z triforia svatovítské katedrály na Pražském hradě. Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena v den vydání je 59,00 CZK. Dopisnici je možno zakoupit přímo na odkazu zde.


Třetí z dopisnic (katalogové označení Pre. 14/2016) připomíná druhou manželku krále a císaře Karla IV. (1316-1378), Annu Falckou (1329-1353) a to včetně jejích titulů (česká královna, římská královna, a lucemburská hraběnka). Obrazová část odkazuje na její sochu z triforia svatovítské katedrály na Pražském hradě. Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena v den vydání je 59,00 CZK. Dopisnici je možno zakoupit přímo na odkazu zde.


Čtvrtá z dopisnic (katalogové označení Pre. 15/2016) připomíná třetí manželku krále a císaře Karla IV. (1316-1378), Annu Svídnickou (1339-1362) a to včetně jejích titulů (česká královna, římská královna, císařovna Svaté říše římské, a lombardská královna). Obrazová část odkazuje na její sochu z triforia svatovítské katedrály na Pražském hradě. Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena v den vydání je 59,00 CZK. Dopisnici je možno zakoupit přímo na odkazu zde.


Pátá z dopisnic (katalogové označení Pre. 16/2016) připomíná čtvrtou manželku krále a císaře Karla IV. (1316-1378), Alžbětu Pomořanskou (1346/7-1393) a to včetně jejích titulů (česká královna, římská královna, císařovna Svaté říše římské, lombardská královna, a arelatská královna). Obrazová část odkazuje na její sochu z triforia svatovítské katedrály na Pražském hradě. Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena v den vydání je 59,00 CZK. Dopisnici je možno zakoupit přímo na odkazu zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat