Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/04/22

ČESKO - Lucemburský rok 2016 a příležitostné poštovní dopisnice (PRESSFIL)

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 bude vydána sada pěti příležitostných poštovních dopisnic "Lucemburský rok - 700. výročí narození krále a císaře Karla IV.". Všechny dopisnice mají natištěnou známku vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK, tuzemské výplatné).


První z dopisnic připomíná citací z knihy "Vita Caroli" čas, místo a dobu narození kralevice Václava (budoucího Karla IV.). Zbývající čtyři dopisnice jsou věnovány manželkám Karla IV., v grafickém provedení soch z triforia svatovítské katedrály na Pražském hradě.

Žádné komentáře:

Okomentovat